389

Stanisław Żukowski (1873-1944), Z cyklu: Wzory orientu, 1924

add Le tue note 

Descrizione del lotto
Stime: 28 409 - 37 500 EUR | 125 000 - 165 000 PLN
kolekcja składająca się z 24 rysunków
rysunek piórkiem, gwasz, technika własna,
papier ze znakami wodnymi / 15,6 x 12 cm
numer inwentarzowy: UK/sa/22/6/2020/1
POCHODZENIE:
kolekcja prywatna

Karta 1.
rysunek piórkiem, gwasz, papier / 15,6 x 12 cm

Karta 2.
rysunek piórkiem, gwasz, papier ze znakami wodnymi / 12 x 15,6 cm
sygnatura i data p.d.: ’S.Joukovsky 1924’

Karta 3.
rysunek piórkiem, gwasz, papier ze znakami wodnymi / 12 x 15,6 cm
sygnatura p.d.: ’S.J.’
napis na rewersie: ‘Persan ornementation detail’

Karta 4.
rysunek piórkiem, gwasz, papier ze znakami wodnymi / 15,6 x 12 cm

Karta 5.
rysunek piórkiem, gwasz, papier / 12 x 15,6 cm
sygnatura i data p.d.: ’S.Joukovsky 1924’

Karta 6.
rysunek piórkiem, gwasz, papier / 15,6 x 12 cm
sygnatura i data p.d.: ’S.Joukovsky 1924’

Karta 7.
rysunek piórkiem, gwasz, papier / 15,6 x 12 cm
napis na rewersie: ‘Arabe eglise copte Mosaique’

Karta 8.
rysunek piórkiem, gwasz, papier / 15,6 x 12 cm
napis na rewersie: ‘Arabe Mosquee el Kamlyeh Mosaique’

Karta 9.
rysunek piórkiem, gwasz, papier / 15,6 x 12 cm
napis na rewersie: ‘Arabe Mosquee el Kamlyeh Mosaique’

Karta 10.
rysunek piórkiem, gwasz, papier / 12 x 15,6 cm
sygnatura p.d.: ‘S.J.’
napis na rewersie: ‘Arabe Detail du pavement d’une fontaine au Caire Marbre’

Karta 11.
rysunek piórkiem, gwasz, papier / 12 x 15,6 cm
napis na rewersie: ‘Arabe Detail du pavement d’une fontaine au Caire Marbre’

Karta 12.
rysunek piórkiem, gwasz, papier / 12 x 15,6 cm
sygnatura p.d.: ‘S.J.’
napis na rewersie: ‘Arabe Mosquee pres l’Abbasieh au Caire Enduit’

Karta 13.
rysunek piórkiem, gwasz, papier / 15,6 x 12 cm
sygnatura p.d.: ‘S.J.’
napis na rewersie: ‘Arabe Mosquee d’Amron Plaire. Voie’

Karta 14.
rysunek piórkiem, gwasz, papier / 15,6 x 12 cm

Karta 15.
rysunek piórkiem, gwasz, papier / 15,6 c 12 cm
napis na rewersie: ‘Arabe Pavement de la mosquee de Kaid. Bey au Caire Marbre’

Karta 16.
rysunek piórkiem, gwasz, papier / 15,6 c 12 cm
sygnatura p.d.: ‘S.J.’
napis na rewersie: ‘Arabe Fragment d’ un convent grec a Alexandrie Marbre’

Karta 17.
rysunek piórkiem, gwasz, papier / 15,6 x 12 cm
napis na rewersie: ‘Arabe Detail Jerusalem Marbre’

Karta 18.
rysunek piórkiem, gwasz, papier ze znakami wodnymi / 15,6 x 12 cm
sygnatura p.d.: ‘S.J.’
napis na rewersie: ‘Arabe Detail Jerusalem Marbre’

Karta 19.
rysunek piórkiem, gwasz, papier ze znakami wodnymi / 15,6 x 12 cm
sygnatura p.d.: ‘S.J.’
napis na rewersie: ‘Arabe Detail Jerusalem Marbre’

Karta 20.
rysunek piórkiem, gwasz, papier / 15,6 x 12 cm
sygnatura p.d.: ‘S.J.’
napis na rewersie: ‘Arabe Detail Jerusalem Marbre’

Karta 21.
rysunek piórkiem, gwasz, papier ze znakami wodnymi / 12 x 15,6 cm
sygnatura i data p.d.: ‘S.Joukovsky 1924.’
napis na rewersie: ‘Arabe Detail Jerusalem Marbre’

Karta 22.
rysunek piórkiem, gwasz, papier / 15,6 x 12 cm

Karta 23.
rysunek piórkiem, gwasz, papier / 15,6 x 12 cm
napis na rewersie: ‘Vendu Decembre 1924’

Karta 24.
rysunek piórkiem, gwasz, papier ze znakami wodnymi / 15,6 x 12 cm


Stanislaw Yulianovich Żukowski [Joukowski, Jukovski, Schukowski, Zukovskii, Zhukovsky, Joukovsky] urodził się w 13 maja 1873 roku w Jędrzychowicach w obwodzie grodzieńskim. Malarz, grafik. Był jednym z najwybitniejszych malarzy pejzaży końca XIX wieku i pierwszego trzydziestolecia XX wieku.
W 1892 roku wstąpił do Moskiewskiej Szkoły Malarstwa, Rzeźby i Architektury i kształcił się pod kierunkiem V. D. Polenova, I. I. Levitana, S. A. Korovina, N. A. Kasatkina i L O. Pasternaka. Regularnie brał udział w wystawach Moskiewskiego Towarzystwa Miłośników Sztuki, także w wystawach Towarzystwa Wędrujących Wystaw Artystycznych (do 1918), od 1903 był członkiem tego stowarzyszenia. W latach 1902-1903 Żukowski wystawiał swoje prace na wystawach grupy Mir Iskusstva („Świat sztuki”). W 1903 wstąpił do Związku Artystów Rosyjskich, brał udział w wystawach Związku do 1923. Krajobrazy Żukowskiego natychmiast przyniosły mu sławę. W 1909 i 1913 roku Żukowski otrzymał medale na Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Monachium. W 1923 r. Żukowski wyemigrował do Polski, mieszkał w Warszawie i Krakowie. W latach 1924-1925 prace Żukowskiego były eksponowane na Objazdowej Wystawie Sztuki Rosyjskiej w USA i Kanadzie, w 1929 w Kopenhadze. W 1925 roku w paryskiej galerii Charpentier odbyły się wystawy indywidualne artysty, w 1929, 1931, 1934, 1935, 1937 i 1939 - w Warszawie, w 1929 - w Charkowie. Stanisław Żukowski zginął tragicznie w obozie koncentracyjnym w Pruszkowie, dokąd został zabrany po stłumieniu powstania warszawskiego.
Został pochowany we wspólnym grobie. Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych i muzealnych, w tym w Państwowej Galerii Trietiakowskiej, Państwowym Muzeum Rosyjskim, Kijowskim Muzeum Sztuki Rosyjskiej, Narodowym Muzeum Sztuki w Mińsku, Muzeum Narodowym w Warszawie, Galerii Narodowej w Krakowie i wielu innych.
Wiele z jego grafik stało się inspiracją ówczesnych kreatorów mody w Paryżu.
Asta
Aukcja sztuki
gavel
Data
24 Settembre 2020
date_range
Prezzo base
13 409 EUR
Stime
28 409 - 37 500 EUR
125 000 - 165 000 PLN
Prezzo di vendita
nessuna offerta
Il lotto non è più disponibile
Visualizzazioni: 102 | Preferiti: 0
Asta

Damma

Aukcja sztuki
Data
24 Settembre 2020
Il percorso sell'asta

Tutte le posizioni saranno messe all'asta

Commissione d'asta
15.00%
Onebid non applica commissioni d'asta aggiuntive.
Incrementi d'offerta
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Regolamento

OGÓLNE WARUNKI AUKCJI

    1. Organizatorem aukcji jest Debiut Ambasador Marki Młodych Artystów Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, zwana dalej: damma.

    2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty kolekcjonerskie  będące własnością damma lub przyjęte na zasadzie komisu.

    3. Aukcja ma charakter otwarty.


SYGNATURY, DATY, TYTUŁY, NAPISY

Opisy wszystkich wystawionych na aukcji obiektów sporządzono na bazie zidentyfikowanych znaków widniejących na tych obiektach, w ocenie damma naniesionych przez samych twórców.


CERTYFIKATY

    1. Każdy wystawiony na aukcję obiekt posiada certyfikat autentyczności wystawiony przez damma.

    2. Niektóre z obiektów mogą posiadać certyfikat autentyczności wystawiony przez twórcę.


CENA

       1.     Każdy wystawiony na aukcję obiekt posiada cenę wywoławczą określoną w katalogu.

       2.     Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata:

               a.   organizacyjna w wysokości 15%,

               b.   z tyt. „droit de suite” w wysokości 5%, wynikającej z ustawy o prawie autorskim,

               c.   opłaty określone w punkcie 2a i b powyżej obowiązują również w sprzedaży poaukcyjnej, w 

                     przypadku gdyby obiekt nie został sprzedany na aukcji.


ESTYMACJA

Dla każdego obiektu określono wartość szacunkową.


ZAPŁATA

    1. Nabywca jest zobowiązany wykupić wylicytowany obiekt w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia aukcji i odebrać go na własny koszt.

    2. W przypadku przekroczenia tego terminu damma naliczać będzie odsetki i opłatę składu.

    3. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na nabywcę w momencie zapłaty całej ceny wraz z opłatami na konto damma: 84 1090 2590 0000 0001 3714 0383.


SYSTEM LICYTACJI

    1. Aukcja jest prowadzona przez osobę upoważnioną, zwaną dalej aukcjonerem, który działa w imieniu damma.

    2. Aukcjoner decyduje o wysokości postąpienia czyli podwyższenia stawki.

    3. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej w górę i odbywa się zgodnie z tabelą postąpień. 

    4. Tabela podstawowych postąpień:

C e n a                                                                       P o s t ą p i e n i e 

0 – 2 000                                                                   100

      2 000 – 4 000                                                      200

                   4 000 – 6 000                                         400

                                6 000 – 8 000                            600

                                             8 000 – 10 000             800

                                                       > 10 000          1 000

    5.  Aukcjoner ma prawo do wycofania z licytacji dowolnych obiektów bez podania przyczyn.

    6. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę.

    7. Zakończenie licytacji danego obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera i  jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

    8.  Spory w trakcie licytacji rozstrzyga aukcjoner.


KATALOG / PRENUMERATA

Katalog dostępny jest w formacie PDF na stronie internetowej damma. Zamówienia na prenumeratę katalogów drukowanych można składać telefonicznie lub drogą mailową.


WARUNKI UDZIAŁU W LICYTACJI

    1. W licytacji może wziąć udział każda osoba, która posiada numer licytacyjny i która wcześniej wypełniła formularz zgłoszeniowy i dokonała rejestracji za pośrednictwem internetu.

        2.     damma nie pobiera vadium.

        3.     Osoby, które nie mogą być osobiście na aukcji, mają możliwość:

                a.   pisemnego złożenia oferty kupna z limitem ceny [w ich imieniu w licytacji wezmą udział przedstawiciele damma], w przypadku dwóch lub więcej zgłoszeń z takim samym limitem ceny decyduje kolejność zgłoszenia oferty, 

                b.   licytowania online za pośrednictwem internetu – poprzez platformę licytacyjną „Onebid”,

                c.   licytowania za pośrednictwem telefonu – przedstawiciel damma zadzwoni do Państwa pod wskazany numer telefonu na chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. damma nie ponosi odpowiedzialności w przypadku problemów z połączeniem z podanym numerem.

        4.     damma przyjmuje zlecenia najpóźniej 24 godziny przed aukcją.

        5.     Dane osobowe osób kupujących są chronione i pozostają do wyłącznej wiadomości damma. 

OBIEKTY

        1.     damma daje gwarancję opinii co do autorstwa i innych cech obiektów opisanych w katalogu. W przypadku istotnych niezgodności pomiędzy opisem, a stanem faktycznym, nabywca może zwrócić obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej kwoty.

        2.     damma nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

    3. Polskie muzea państwowe mają prawo pierwokupu po wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to najpóźniej po zakończeniu licytacji obiektu.

    4. Kolory ilustracji obiektów widoczne w internecie oraz katalogu mogą różnić się od kolorów rzeczywistych obiektów.

    5. Wszystkie obiekty są udostępnione kupującym na wystawie przedaukcyjnej w określonym w katalogu terminie.


Dettagli dell'asta


FAQ
Chi siamo
Damma
Contatti
Debiut Ambasador Marki Młodych Artystów Sp. z o.o.
room
ul. 11 Listopada 60-62
43-300 Bielsko-Biała
phone
+48 504818699
keyboard_arrow_up
add