8

Daria Alicja Ostrowska, Adauszka

add Le tue note 
Descrizione del lotto
olej, płótno; 50x100 cm
Asta
favorite Aukcja charytatywna Podlaskie Impresje
gavel
Data
14 Dicembre 2020
date_range
Prezzo base
22 EUR
Prezzo di vendita
78 EUR
Prezzo finale senza commissione d'asta
78 EUR
Offerta più alta
350%
Visualizzazioni: 233 | Preferiti: 2
Asta

Pomóż Im

Aukcja charytatywna Podlaskie Impresje
Data
14 Dicembre 2020
Il percorso sell'asta

Tutte le posizioni saranno messe all'asta

Un'offerta presentata 5 minuti prima della fine del tempo prolungherà il tempo di offerta del lotto di altri 3 minuti

Commissione d'asta
0.00%
Onebid non applica commissioni d'asta aggiuntive.
Incrementi d'offerta
  1
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
 
Regolamento
  1. Organizatorami Aukcji jest Fundacja „Pomóż Im" na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci, zarejestrowana pod numerem NIP 542-305-57-55 z siedzibą przy ul. Ciołkowskiego 88J w Białymstoku siedzibą oraz Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 8, 15-089 Białystok
  2. Przedmiotem aukcji są obrazy przekazane  Fundacji przez ich właścicieli/twórców , na rzecz Aukcji Charytatywnej pod nazwą „Podlaskie Impresje”
  3. Wszystkie wystawione do sprzedaży obrazy posiadają cenę wywoławczą podaną w katalogu aukcyjnym. 
  4. Do udziału w licytacji upoważnione są wszystkie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
  5. Wylicytowana cena jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
  6. Nabywca zobowiązany jest odebrać wylicytowany obiekt w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty licytacji. 
  7. Nabywca w terminie 5 dni od daty licytacji zobowiązany jest dokonać zapłaty ceny za obraz przelewem  na rachunek bankowy Fundacji „Pomóż Im” , nr konta: PL44 1160 2202 0000 0000 9776 5536
  8. Odbiór zakupionych obrazów jest możliwy po zaksięgowaniu się na koncie Fundacji „Pomóż Im” całkowitej wpłaty wylicytowanej kwoty. Odbiór osobisty możliwy w siedzibie Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku pod adresem ul. Świętego Rocha 14 – Spodki lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej krajowej. Wysłanie obrazu pod wskazany adres odbiorcy jedynie po uprzednim zgłoszeniu tego faktu Organizatorom tj. Fundacji „Pomóż Im” lub PIK  w Białymstoku. Koszty przesyłki, w tym ubezpieczenia przesyłki, pokrywa Nabywca. Odpowiedzialność Organizatorów za obrazy ustaje w momencie odbioru obrazu przez nabywcę lub z chwilą nadania przesyłki.
  9. Organizatorzy aukcji  zastrzegają sobie prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podawania przyczyny.
  10. Wzięcie udziału w licytacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
Dettagli dell'asta


FAQ
Chi siamo
Pomóż Im
Contatti
Fundacja "Pomóż Im" na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci
room
ul. Ciołkowskiego 88J
15-545 Białystok
phone
+48 609 442 497
Daria Alicja Ostrowska
I clienti che avevano comprato le opere dell'artista, hanno acquistato
keyboard_arrow_up
add