84

Huculak Łukasz, Bez tytułu, 2015 r.

add Le tue note 
Descrizione del lotto
tempera na tekturze, 22 x 33,5 cm, sygn.
Asta
XXV Aukcja Wielkiego Serca
gavel
Data
19 Novembre 2016
date_range
Prezzo base
46 EUR
Prezzo di vendita
393 EUR
Prezzo finale senza commissione d'asta
393 EUR
Offerta più alta
850%
Visualizzazioni: 74 | Preferiti: 0
Asta

Wielkie Serce

XXV Aukcja Wielkiego Serca
Data
19 Novembre 2016
Il percorso sell'asta

Tutte le posizioni saranno messe all'asta

Commissione d'asta
0.00%
Onebid non applica commissioni d'asta aggiuntive.
Incrementi d'offerta
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  3 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
Regolamento
  1. Licytacje prac prowadzi upoważniona przez organizatora osoba, posiadająca kwalifikacje i stosowne doświadczenie w tym zakresie.
  2. Licytacja każdej pracy rozpoczyna się od kwoty 200 zł, przy czym w trakcie licytacji Aukcjoner ma prawo do samodzielnego podwyższania lub obniżania ceny.
  3. Do udziału w licytacji upoważniają wyłącznie numery licytacyjne z numerami identyfikacyjnymi, które są wydawane  je przed aukcją.
  4. Aukcjoner ma prawo do  wycofania z licytacji pozycji bez podania przyczyny.
  5. W szczególnych przypadkach prace ofiarowane posiadają ceny minimalne poniżej których transakcja nie dochodzi do skutku.
  6. Zakończenie licytacji danego obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem nabycia obiektu. Osoba, która oferuje najwyższą cenę staje się nabywcą z wyjątkiem, gdy dzieje się to w sytuacji sporu. Aukcjoner ma prawo ów spór rozwiązać lub też ponownie zaoferować obiekt licytacji.
  7. Osoby, które nabyły w drodze aukcji któryś z obiektów, są zobowiązane do podpisania kontraktu bezpośrednio po zakończeniu licytacji. Należność za nabyte obiekty winna być uregulowana gotówką. Zapłata przelewem powinna być uregulowana do siedmiu dni od dnia aukcji. Prace zostaną wydane po uregulowaniu należności.
  8. Organizator Aukcji gwarantuje zgodność cech opisanych w katalogu ze stanem faktycznym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne nabytych obiektów.
Dettagli dell'asta

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha"
ul. M. Konopnickiej 26, Kraków

FAQ
Chi siamo
Wielkie Serce
Contatti
Wielkie Serce
I clienti che avevano comprato le opere dell'artista, hanno acquistato
keyboard_arrow_up
add