2

Robert Żbikowski, Zachód Słońca, 2020

Notifiche durante l'asta dal vivo
notifications_off Avviso: No
textsms SMS: Nessuno
add Le tue note 
Descrizione del lotto
Stime: 1 088 - 1 306 EUR | 5 000 - 6 000 PLN

relief - technika własna ( płyta laminowana, płyta pvc, tkanina, pastel ), 48 x 58 cm, sygn. na odwrocie ( tabliczka z opisem pracy i podpisem autora ), rama drewniana, malowana jako integralna część obrazu
Collage-assemblage, praca modułowa, z cyklu zachody i wschody słońca.

"Nie jest łatwo malować obrazy, aby oddały to co się myśli i widzi, uczucia i wszystkie stany, które są w nas, hmm. Sztuki piękne, a w tym moje ulubione malarstwo potrafi oddać to, co nienazywalne i niewidzialne. Wschody i zachody słońca są dla mnie ważne i czasami podejmuje te tematy. Od strony formalnej obraz został skomponowany kolorami ciepłymi na górze i zimnymi na dole, co jak widać ustawiło siły w tej pracy tj . cześć górna optycznie jest znacznie większa od dolnej chłodnej. Ciepło stapia się w chłodzie. Kolory dopełniające iskrzą pomiędzy półkolami, tak jakby się nawzajem wyszukiwały. Dodatkowo figury są ustawione pod kątem do płaszczyzny tła, co daje widzowi możliwość wybrania odpowiedniego kształtu oraz opisującego go cienia. Rama nie pełni funkcji ozdobnej, ma na celu zatrzymanie sceny, assemblage, cytat chwili, przecież zaraz zrobi się ciemno - tak to jest zachód słońca. Utrzymałem duży kontrast pomiędzy sylwetami, a tłem. Koło jak pisze Kotarbiński „… Od najdawniejszych czasów koło jest symbolem Słońca (jako sprawcy urodzaju) i bogów słonecznych, zwłaszcza niebiańskich woźniców kierujących wozem słonecznym…”. I jeszcze symetria nierozłączny element kompozycji moich ostatnich prac jest tylko przypomnieniem naszego istnienia w tej scenie."

Robert Żbikowski, występujący także pod pseudonimem artystycznym „Żbik, „ urodził się w Warszawie. Mieszka i tworzy na Mazowszu. W 1994 roku ukończył z wyróżnieniem Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni malarstwa profesora Zbigniewa Gostomskiego oraz w pracowni tkaniny klasycznej profesora Marka Dzienkiewicza. Jego praca dyplomowa poruszała temat budowy obrazu skupiając się na problemie rozmieszczenia ciężarów na płaszczyźnie oraz ich odbiorze i rozumieniu przez widza. Był to wyróżniony dyplom w 1994 roku, za który otrzymał nagrodę w postaci wystawy w Domu Artysty Plastyka na ul. Mazowieckiej w Warszawie. W latach 1993-1994 roku był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki. W 2019 obronił pracę doktorską zatytułowaną „Wędrowiec - w poszukiwaniu harmonii obrazu” pod kierunkiem profesora Ryszarda Ługowskiego.  

- Zawsze byłem związany ze sztuką – mówi o sobie. Większość jego prac powstaje na Mazowszu i obejmuje głównie dwa nurty nazwane przez artystę "Forma-droga" oraz "Sąsiedztwa". W ramach pierwszego z nich, zapoczątkowanego jeszcze w trakcie studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, powstał cykl prac inspirowanych mazowieckim krajobrazem. Charakteryzują się one dominacją prostych form oraz kolorów ziemi, wśród których przeważają ochry, umbry i ugry. W początkowym okresie twórczości w pracach przewijały się też motywy ludowe oraz zaczerpnięte z ludowych wierzeń. Później częste wyjazdy zagraniczne zaowocują pojawianiem się także symboli związanych z innymi kulturami, jednakże bardzo szybko Żbik powraca do swojskich, mazowieckich klimatów. W tym czasie powstają też obrazy olejne malowane techniką woskową, których głównym tematem są ryby przedstawiane symbolicznie. Obrazy te charakteryzują się ciemną kolorystyką, głównie czerwienią skontrastowaną ze szmaragdową zielenią. Zwieńczeniem tego cyklu jest wystawa w 2005 r. w Delft, gdzie w salach o łącznej powierzchni ponad 1500 m2 zostały pokazane wszystkie te prace. Równolegle z cyklem "Forma-droga" realizowany jest cykl prac nazwany "Sąsiedztwa", w których głównym motywem jest symbolicznie przedstawiona postać mędrca-wędrowca z laską pielgrzymią lub tobołkiem. Ta sama postać przewija się także w pracach noszących zbiorczą nazwę "Rozmowy z psem". Prace z tego okresu wyróżniają się dynamiczną, jednym ruchem pędzla malowaną postacią skontrastowaną z bielami i szarościami tła. Często są to dyptyki gdzie jeden obraz stanowi dopełnienie drugiego.

Dyptyki zapoczątkowały nową serię obrazów inspirowanych złotym podziałem i kolejne prace są już podporządkowane wizualnemu językowi stworzonemu przez artystę. Język ten wyznacza zarówno kompozycje prac, jak też ich wielkość oraz rozmieszczenie w sali galerii. Obecnie trend ten utrzymuje się w sztuce Żbika i jest pokazywany na licznych wystawach. Ważne stało się dla artysty przejście od inspiracji podpatrzonych w naturze do abstrakcyjnych obrazów-obiektów operujących często geometrycznymi formami. Jedną z jego ważniejszych wystaw w 2019 roku była prezentacja prac doktoranckich w Instytucie Sztuk Pięknych w Kielcach . To właśnie tam powstał główny trzon-kręgosłup filozofii Żbika opartej na pitagorejskim poczuciu harmonii. Tam też narodził się szkic planowanych w przyszłości wystaw usystematyzowanych regułą złotego podziału. 

Od 1995 roku organizuje plenery artystyczne. Stare gospodarstwo rolne przekształcił w miejsce spotkań artystów i miłośników sztuki. Te krótkie mityngi owocują wystawami oraz integrują środowisko artystyczne. Rozwój tych wydarzeń można śledzić na stronie www.zbik.info. Żbik jest także współtwórcą wielu galerii sztuki, kuratorem wystaw, lokalnym aktywistą. Od 2017 roku jest opiekunem artystycznym Galerii Sztuki na Prostej, mieszczącej się w Jabłonnie. Od 2017 roku jest prezesem Mazowieckiego Związku Artystów Sztuk Pięknych z siedzibą w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. Swoje prace prezentował na 20 wystawach indywidualnych i ponad 30 zbiorowych w kraju i za granicą w galeriach i muzeach, a jego obrazy są w stałych kolekcjach w Galerii Biegasa w Ciechanowie (PL) dwie prace, Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanligi (TUR) trzy prace oraz Museo Comunale Palazzo Caccia Sant’Oreste - Roma (ITA) trzy prace. 

Asta
"NOWA SZTUKA MAZOWSZA" - Aukcja Dzieł Sztuki Artystów Mazowieckiego Związku Artystów Sztuk Pięknych
gavel
Data
29 Ottobre, 19:30
date_range
Prezzo base
762 EUR
Stime
1 088 - 1 306 EUR
5 000 - 6 000 PLN
Inizio dell'asta dal vivo

Fai un'offerta

Accedi per fare offerte

Vuoi fare un'offerta? Accedi e iscriviti all'asta.

Log in
PLN
.00

Accettazione delle offerte: 29/10 19:30
Inizio dell'asta dal vivo: 29/10 19:30

Fissa immediatamente il prezzo dell'articolo. Fai un'offerta se vuoi fare un'offerta sull'articolo in pre asta. Nota: Le offerte non possono essere annullate!

Aggiungi il limite

Accedi per fare offerte

Vuoi fare un'offerta? Accedi e iscriviti all'asta.

Log in
PLN
.00

Dopo aver impostato un limite durante l'asta, l'articolo verrà automaticamente messo all'asta per tuo conto fino al limite stabilito. Il limite è un'offerta nascosta, il suo valore è sconosciuto agli altri utenti e si attiva solo durante le offerte in diretta, simile ad Allegro o eBay snipers. I limiti possono essere modificati e inviati tramite scheda delle offerte'

Invia un messaggio all'organizzatore dell'asta

Hai domande su questo lotto o sulle offerte?

Visualizzazioni: 13 | Preferiti: 0
Asta

WorldartB Gallery

"NOWA SZTUKA MAZOWSZA" - Aukcja Dzieł Sztuki Artystów Mazowieckiego Związku Artystów Sztuk Pięknych
Data
Venerdì, 29 Ottobre, 19:30
Il percorso sell'asta

Tutte le posizioni saranno messe all'asta

Costi della consegna

Commissione d'asta
18.00%
Onebid non applica commissioni d'asta aggiuntive.
Incrementi d'offerta
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Regolamento
I

1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klientów, bezpośrednio od artystów lub stanowiące własność WorldartB Anna Katarzyna Borowczak, zwaną dalej Organizatorem Aukcji.
Organizator aukcji jest pośrednikiem handlowym pomiędzy komitentami wstawiającymi obiekty na aukcji a kupującymi. Zgodnie z oświadczeniami komitentów obiekty stanowią ich własność lub dysponują oni pełnią praw w zakresie rozporządzania nimi i nie są objęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym czy skarbowym.

2. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu oraz estymację. Opisy obiektów zawarte w katalogu mogą być zmienione przed rozpoczęciem licytacji.

3. Wystawy obiektów aukcyjnych dostępne są na telefon po uprzednim  umówieniu na spotkanie ( 607 781 420 ), a po pandemii, będzie możliwość oglądania obiektów w ściśle wyznaczonym miejscu i i czasie, każdorazowo podane miejsce przy miejscu aukcji.

W trakcie ich trwania zachęcamy do kontaktu z marszandem, e-mailowo: [email protected] lub telefonicznie, który chętnie odpowie na wszystkie pytania i ustali spotkanie.

II

1. Osoby zainteresowane licytacją, które nie mogą przybyć na aukcję, mają możliwość  złożenia oferty kupna (z oferowanym limitem ceny) w dniach poprzedzających aukcję. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Organizatora Aukcji (wysokość oferowanej najwyższej ceny jest informacją poufną).

2.  Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia u Organizatora Aukcji na numer telefonu 607 781 420, maksymalnie  przeddzień dnia aukcji,( jedna doba przed aukcją ), aby reprezentować go podczas aukcji. Niezbędne jest przesłanie e-mailowo: [email protected]   fotokopii swojego dokumentu tożsamości w celu weryfikacji danych i zlecenia na konkretną pozycję.

3.1. Obsługa zleceń z opcją „z limitem ceny”.
Podczas aukcji nasz pracownik w Państwa imieniu licytuje obiekt, na który zostało złożone zlecenie maksymalnie do podanego w zleceniu limitu ceny. W przypadku wygranej licytacji klient na adres e-mail otrzymuje informację z potwierdzeniem wygranej i rozliczenie zakupu.

3.2. Obsługa zleceń z opcją ”proszę dzwonić”.
Istnieje możliwość licytacji przez telefon za pośrednictwem jednego z naszych pracowników. W tym celu łączymy się telefonicznie z klientem podczas trwania aukcji przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału  licytacji telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym przez klienta numerem telefonu. Organizator Aukcji rekomenduje wskazanie maksymalnego limitu ceny, do której można licytować w Państwa imieniu. Zastrzegamy prawo do nagrywania i archiwizowania rozmów telefonicznych, o których mowa powyżej.

4.  Licytacja w imieniu klienta.

Aby uczestniczyć w licytacji wystarczy złożyć swoje zlecenie „chęci kupna” elektronicznie, telefonicznie lub wypełnić formularz w siedzibie galerii i domu aukcyjnego. Obowiązuje wyżej opisana formuła Rejestracji i składania zleceń. Zawarte w zleceniu kwoty powinny dotyczyć maksymalnej kwoty wylicytowanej i nie uwzględniać opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych. Powinny być wyrażone w PLN oraz zgodne z  obowiązującą Tabelą postąpień. W przypadku dwóch lub większej ilości zleceń z takim samym limitem decyduje kolejność zgłoszeń. Opisane usługi licytacji w imieniu klienta są bezpłatne i poufne.

5. Organizator Aukcji nie ponosi odpowiedzialności za techniczne problemy, brak możliwości połączenia telefonicznego się z klientem podczas aukcji.

III

1. Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę - Aukcjonera.

2. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej podanej w katalogu. Większość obiektów posiada cenę gwarantowaną, poniżej której obiekt nie może być sprzedany bez dodatkowej zgody właściciela.

3. Aukcjoner może sam składać oferty, kolejne lub w odpowiedzi na oferty Klientów, aż do poziomu ceny rezerwowej.

4. O postąpieniu w licytacji decyduje Aukcjoner. Zwyczajowo wynosi ono ok. 10 %.

5. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą ceną. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera. W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu, aukcjoner ma prawo rozstrzygnąć spór lub ponownie przeprowadzić licytację.

6. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny gwarantowanej oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży jest zawarta.

7. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie niższym niż cena gwarantowana, ostateczne zawarcie umowy kupna-sprzedaży musi zostać potwierdzone przez właściciela obiektu w terminie 5 dni od daty aukcji. Wylicytowana cena stanowi wiążącą ofertę nabywcy. W przypadku gdy po aukcji zostanie zgłoszona druga oferta zakupu – co najmniej w cenie gwarantowanej, pierwszy oferent ma prawo pierwokupu w cenie gwarantowanej.

8. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 18%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT.

IV

1. Nabywca zobowiązany jest wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji lub uzgodnieniu oferty.

2.  Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty ( gotówką lub przelewem do Organiztora Aukcji - WorldartB Anna Katarzyna Borowczak, NIP 897 108 36 65, nr konta bankowego   21 1090 1753 0000 0001 4028 3249 ).
 
3. Odbiór.

Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy wyłącznie po dokonaniu pełnej zapłaty. Wymagane jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Zakupione obiekty mogą zostać wydane tylko nabywcy lub osobie posiadającej pisemne jego upoważnienie.
Na życzenie Organizator może zapakować i wysłać zakupione prace pocztą kurierską na koszt odbiorcy, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną zwłokę w realizacji dostawy lub uszkodzenia obiektu podczas transportu. Zakupione na aukcji obiekty powinny być odebrane w ciągu 7 dni od dnia aukcji. W przeciwnym razie klient może być obciążony kosztami magazynowania. Na terenie Warszawy  i okolic lub Wrocławia praca może zostać dostarczona osobiście na adres, po uprzednich ustaleniach z nabywcą.

V

1. Organizator Aukcji daje gwarancję autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu i wystawia certyfikat autentyczności.

VI

1. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to bezpośrednio po zakończeniu licytacji obiektu.

VII

Uczestnik aukcji wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie swoich danych osobowych przez Organizatora Aukcji. Dane osobowe klientów są informacjami poufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości Organizatora Aukcji i podmiotów powiązanych, które mogą je przetwarzać w zakresie niezbędnym do realizacji zleceń licytacji.

Galeria i Dom Aukcyjny przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz. Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 Euro.

Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących płatności gotówką w kwocie powyżej 10 000 Euro.
 
Dettagli dell'asta

Aukcja dzieł sztuki Artystów Mazowieckiego Związku Artystów Sztuk Pięknych z cyklu „Nowa Sztuka Mazowsza” pod kuratorską opieką Anny Katarzyny Borowczak WorldartB Gallery.

Na Aukcję „Nowa Sztuka Mazowsza” starannie wyselekcjonowaliśmy prace 11 artystów MZASP. Wśród prezentowanych na aukcji dzieł odnajdziemy rysunki i malarstwo o wysokim poziomie estetycznym i artystycznym. W tej unikatowej kolekcji możemy odnaleźć obrazy o stonowanej kolorystyce, ale też mocnej, dynamicznej barwie i ekspresyjnej formie. Istotnym elementem, na jaki zwróciliśmy uwagę, przy doborze prac była ich tematyka, skupiona wokół trzech istotnych zagadnień, jakimi są: martwa natura, pejzaż oraz portret. Wiele z prezentowanych prac pojawia się po raz pierwszy na rynku aukcyjnym, co stanowi gratkę dla poszukiwaczy oryginalnych dzieł sztuki, ale też znajdują się prace uznanych i wysoko notowanych na rynku aukcyjnym.

Koneserów sztuki z pewnością zainteresuje ta interesująca oferta dzieł sztuki.

Kontakt: Anna Katarzyna Borowczak: + 48 607 781 420, email: [email protected]

W 2017 roku trzynastu artystów założyło Mazowiecki Związek Artystów Sztuk Pięknych. Od początku działalności głównymi celami MZASP są: rozbudzanie świadomości społeczeństwa na potrzeby obcowania ze sztuką, promocja kultury polskiej, a w szczególności regionu Mazowsza. Ważną częścią działalności MZASP jest integracja środowiska artystycznego, wzajemna pomoc i szacunek. Swoje cele Mazowiecki Związek Artystów Sztuk Pięknych realizuje poprzez organizowanie eventów artystycznych tj.: warsztatów dla dzieci i młodzieży, plenerów, konferencji naukowych, wystaw, targów sztuki, rezydencji artystycznych. MZASP przyznaje nagrody „Debiuty” - dla młodych twórców oraz „Mistrzowie” - dla artystów z dużym, istotnym dorobkiem twórczym.

Aukcja odbędzie się w Studio 3one33, ul.Brzozowa 31/33 Warszawa


FAQ
Chi siamo
WorldartB Gallery
Contatti
WorldartB Gallery
room
ul. Saska 11
03-914 Warszawa
phone
+48607781420
Robert Żbikowski
keyboard_arrow_up
+