269

WARSZAWA. Pomnik Bohaterów Getta, wyd. PTK

Notifiche durante l'asta dal vivo
notifications_off Avviso: No
textsms SMS: Nessuno
add Le tue note 
Descrizione del lotto

Opis: WARSZAWA. POMNIK BOHATERÓW GHETTA

Wydawca: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (nr 592)

Rok: lata 50.

Format: 9,0 cm x 14,0 cm

Stan: dobry, bez obiegu

Asta
1. Aukcja Antykwariatu kolekcjonujemy.pl - pocztówki i literatura filokartystyczna
gavel
Data
27 Ottobre, 19:00
date_range
Prezzo base
3 EUR
Inizio dell'asta dal vivo

Fai un'offerta

Accedi per fare offerte

Vuoi fare un'offerta? Accedi e iscriviti all'asta.

Log in
PLN
.00

Accettazione delle offerte: 27/10 19:00
Inizio dell'asta dal vivo: 27/10 19:00

Fissa immediatamente il prezzo dell'articolo. Fai un'offerta se vuoi fare un'offerta sull'articolo in pre asta. Nota: Le offerte non possono essere annullate!

Aggiungi il limite

Accedi per fare offerte

Vuoi fare un'offerta? Accedi e iscriviti all'asta.

Log in
PLN
.00

Dopo aver impostato un limite durante l'asta, l'articolo verrà automaticamente messo all'asta per tuo conto fino al limite stabilito. Il limite è un'offerta nascosta, il suo valore è sconosciuto agli altri utenti e si attiva solo durante le offerte in diretta, simile ad Allegro o eBay snipers. I limiti possono essere modificati e inviati tramite scheda delle offerte'

Invia un messaggio all'organizzatore dell'asta

Hai domande su questo lotto o sulle offerte?

Visualizzazioni: 3 | Preferiti: 0
Asta

Antykwariat kolekcjonujemy.pl

1. Aukcja Antykwariatu kolekcjonujemy.pl - pocztówki i literatura filokartystyczna
Data
Mercoledì, 27 Ottobre, 19:00
Il percorso sell'asta

Tutte le posizioni saranno messe all'asta

Costi della consegna

Commissione d'asta
10.00%
Onebid non applica commissioni d'asta aggiuntive.
Incrementi d'offerta
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
 
Regolamento

REGULAMIN AUKCJI

1. Organizatorem aukcji jest Antykwariat kolekcjonujemy.pl prowadzony przez firmę KOLEKCJONUJEMY – Paweł Jankowski z siedzibą w Legionowie, ul. Zegrzyńska 83/23, NIP: 536-173-03-14, REGON: 368913741 zwaną dalej Organizatorem.

2. Przedmiotem aukcji są pocztówki oraz książki o tematyce filokartystycznej powierzone przez Klientów lub stanowiące własność Organizatora.

3. Organizator podejmuje się sprzedaży, w imieniu Właścicieli, obiektów będących ich rzeczywistą własnością, nie objętych postępowaniem skarbowym i sądowym, wolnych od zajęcia i zastawu oraz jakichkolwiek praw osób trzecich.

4. Uczestnikiem aukcji może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.

5. Do udziału w aukcji upoważnione są osoby, które zarejestrowały się w serwisie onebid.pl i zapoznały się z zasadami licytacji.

6. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.

7. W przypadku otrzymania limitów na jednakową kwotę do tej samej pozycji, o wyniku licytacji decyduje kolejność zgłoszeń.

8. Wysokość limitów oraz nazwiska osób lub nazwy instytucji biorących udział w licytacji są informacjami poufnymi.

9. Organizator może wycofać pozycję przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.

10. Nabywcą staje się licytant oferujący najwyższą cenę.

11. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi (w PLN). Do wylicytowanej kwoty doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 10%.

12. Nabywca zobowiązany jest uregulować należności za wylicytowane przedmioty w ciągu 10 dni od zakończenia aukcji. Po upływie ww. terminu naliczane będą ustawowe odsetki. 

13. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w znaczący sposób odbiega od stanu faktycznego.

14. Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne licytowanych pozycji.

15. Zapłata za wylicytowane przedmioty następuje na rachunek bankowy Organizatora. 

16. Zakupione pozycje Organizator wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Koszty przesyłki podane są w opisie aukcji.

17. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wywóz materiałów bibliotecznych odbywa się według przepisów zawartych w w/w ustawie – art. 51

18. Administratorem danych osobowych Uczestników aukcji jest Antykwariat kolekcjonujemy.pl prowadzony przez firmę KOLEKCJONUJEMY – Paweł Jankowski. Osoba licytująca, podając dane personalne wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu udziału w aukcji, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

19. Organizator jest zobowiązany do gromadzenia danych osobowych (imię, nazwisko, nr pesel) uczestników aukcji, dokonujących transakcji powyżej 10 000,00 złotych, w Księdze Ewidencyjnej Zabytków Przyjętych lub Oferowanych do Zbycia i Wydanych Ekspertyzach (Dz. U. z 04.12.2017 r. poz. 2249).

20. Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Narodowa, muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów mają prawo pierwokupu po cenach wylicytowanych powiększonych o opłatę organizacyjną, pod warunkiem, że zgłoszą chęć zakupu przed aukcją, bądź bezpośrednio po zakończeniu licytacji waloru.

21. Wykorzystanie opisów bibliograficznych oraz materiału ilustracyjnego zawartego w katalogu jest możliwe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Organizatora.

22. Przystąpienie do aukcji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Dettagli dell'asta


FAQ
Chi siamo
Antykwariat kolekcjonujemy.pl
Contatti
Antykwariat kolekcjonujemy.pl
room
ul. Zegrzyńska 83/23
05-119 Legionowo
phone
+48512247066
keyboard_arrow_up
+