231

ARMIA KRAJOWA W DOKUMENTACH t. I-VI [komplet] Londyn 1970

add Le tue note 

Descrizione del lotto

ARMIA KRAJOWA W DOKUMENTACH

Studium Polski Podziemnej

t. I-VI [komplet]

Tom 1 : wrzesień 1939 - czerwiec 1941 / 584 strony
Tom 2 : czerwiec 1941 - kwiecień 1943 / 554 strony
Tom 3 : kwiecień 1943 - lipiec 1944 / 627 stron
Tom 4 : lipiec 1944 - październik 1944 / 470 stron
Tom 5 : październik 1944 - lipiec 1945 / 534 strony
Tom 6 : Uzupełnienia / 621 stron

Organizacja zrzutów materiałowych dla Armii Krajowej w wybranych dokumentach / 344 strony

Skład komitetu redakcyjnego opracowania : Halina Czarnocka, Józef Garliński, Kazimierz Iranek - Osmecki, Włodzimierz Otocki, Tadeusz Pełczyński.


Wydawnictwo Gryf Printers, Londyn 1970-1989, 2001, T.2-5 RZADKIE PIERWSZE WYDANIE; t.1,6 WYD.2

TWARDA OPRAWA Z OBWOLUTĄ , T.I,VI oraz Organizacja zrzutów oprawa miękka z obwolutą

Praca ta ukazała się dzięki staraniom instytucji Studium Polski Podziemnej w Londynie, założonej w 1947 roku przez grono b. żołnierzy Armii Krajowej. Studium zgromadziło i opublikowało właśnie w opisanej powyżej pracy dokumentację polskiego oporu wobec okupantów i walki toczonej przez Kraj w latach 1939 - 1945. Wydanie I ukazało się w 1970 roku.

Opracowanie powyższe ma za zadanie zobrazować rozwój organizacyjny i działania bojowe Armii Krajowej oraz zarysować strukturę i rozwój Polskiego Państwa Podziemnego.

Po pobieżnym (z uwagi na objętość) przejrzeniu poszczególnych tomów mogę stwierdzić, że zawierają one przedruki wielu ciekawych dokumentów i opracowań tak dotyczących działań posczególnych jednostek operacyjnych Armii Krajowej, nawet tych najmniejszych - lokalnych, do obszernych rozpraw dotyczących polityki wobec okupantów, a także listów, rozkazów pisanych przez najwyższych dowódców AK. Wydaje mi się że zbiór ten stanowi niewyczerpane źródło wiedzy o Armii Krajowej i może stanowić solidną podstawe do badań nad tą organizacja, jak również stanowić podstawę do napisania niejednej ciekawej pracy naukowej o zbliżonej tematyce.

Zestaw obejmuje także kontynuację sześciotomowej publikacji pt. "Organizacja zrzutów materiałowych dla Armii Krajowej w wybranych dokumentach". Materiały archiwalne zostały wyselekcjonowane w taki sposób, aby stworzyć możliwie najpełniejszy obraz zagadnień administracyjnych i organizacyjno-technicznych wysyłki oraz odbioru zrzutów zaopatrzenia materiałowego dla Armii Krajowej, widziany głównie przez pryzmat działań odpowiednich komórek Wojska Polskiego w Wielkiej Brytanii.

STAN BDB-/ delikatne zagięcia krawędzi obwolut/ ŁADNY EGZEMPLARZ

Asta
XXIII Aukcja książek i starodruków
gavel
Data
24 Giugno 2022
date_range
Prezzo base
174 EUR
Lotto non è stato venduto e potrebbe essere ancora disponibile. Se vuoi acquistarlo, invia una richiesta sulla possibilità di vendita e sul prezzo corrente.
Visualizzazioni: 9 | Preferiti: 1
Asta

Antykwariat Sobieski

XXIII Aukcja książek i starodruków
Data
24 Giugno 2022
Il percorso sell'asta

Tutte le posizioni saranno messe all'asta

Costi della consegna

Commissione d'asta
10.00%
Onebid non applica commissioni d'asta aggiuntive.
Incrementi d'offerta
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Regolamento
 1. Organizatorem aukcji są Antykwariat Sobieski, Paweł Kołata, NIP 618-185-33-69 oraz Antykwariat Sobieski, Justyna Kołata, NIP NIP: 6181939059
 2. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania (w PLN). Ceną nabycia jest cena wylicytowana, do której Organizatorzy doliczą 10% opłaty organizacyjnej.
 3. W aukcji można wziąć udział przez Internet po uprzednim zarejestrowaniu się i zapoznaniu z zasadami i techniką licytacji
 4. W aukcji można uczestniczyć również w sposób tradycyjny, poprzez wysłanie pisemnego zamówienia pocztą mailową lub tradycyjną najpóźniej na 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji online. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń pisemnych, które napłynęły po tym terminie. W zamówieniu prosimy podać numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze wyrazy tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit). Niezbędne jest podanie dokładnych danych identyfikacyjnych (adresu, NIP-u i numeru telefonu) przez osoby lub instytucje składające zamówienie, a tak-że złożenie odręcznego podpisu. W imieniu osób i instytucji składających zamówienie licytację przeprowadzą Organizatorzy, przy zachowaniu zasady stopniowego wykorzystania limitu, w zależności od przebiegu licytacji, przebijając rywali o jedno postąpienie aukcyjne. Treść zamówienia pozostanie informacją poufną.
 5. Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal onebid.pl oraz pocztą tradycyjną będą uwzględniane w trakcie trwania licytacji i od razu pojawiają się na ekranie. W ten sposób uzyskana suma stanowić będzie cenę wywoławczą dla aukcji online, w przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie.
 6. Zamówienia prosimy kierować na adres: ANTYKWARIAT SOBIESKI , Saczyn 53a, 62-872 Godziesze
 7. Zamówienia przyjmujemy również pocztą elektroniczną, , e-mail: [email protected]
 8. Informacji przed aukcją udzielamy od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-20.00; w soboty do godz. 15.00 pod numerem telefonu: 609 772 993 lub pocztą elektroniczną [email protected]
 9. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki i dopełnieniu niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 21]. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 10. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 11. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 12. Koszty wysyłki krajowej wynoszą 15 zł – kurier DHL. W przypadku Klientów zamieszkujących za granicą, prosimy o wcześniejszy kontakt celem ustalenia indywidualnych kosztów dostawy.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 14. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea rejestrowane korzystają z prawa pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 1996 Nr 5 poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.).
 15. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu fizycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.
 16. Organizatorzy  nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.
 17. Organizatorzy  mają  prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.
 18. Organizatorzy, w uzasadnionych przypadkach, mają prawo do przerwania lub anulowania licytacji.
 19. Zasady wywozu materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 20. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną, sms-em korespondencji dot. realizacji zamówienia [patrz pkt. 24].
 21. W przypadku transakcji na kwotę powyżej 10 tys. zł (po uwzględnieniu ceny wraz z opłatą organizacyjną i kosztami dostawy), Uczestnik aukcji jest zobowiązany do przekazania Organizatorom danych osobowych. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych tych klientów oraz prowadzenia Księgi ewidencyjnej zabytków.
 22. Moment sprzedaży obiektów przypada na moment uiszczenia ceny.
 23. Antykwariat może wstrzymać realizację zamówienia zakupionych obiektów do czasu dopełnienia niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 19 i/lub 21], pomimo uiszczenia przez Kupującego całości należności oraz kosztów wysyłki.
 24. Dane uczestników aukcji będą przetwarzane tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia, na zasadach analogicznych jak obowiązujące na stronie Antykwariatu Sobieski, tj. https://antyksobieski.pl/webpage/regulamin.html
 25. Antykwariat może wysyłać do Klientów korespondencję handlową i marketingową wyłącznie na podstawie odrębnej zgody wyrażonej poprzez zapisanie się na Newsletter/Newsletter VIP.
Dettagli dell'asta


FAQ
Chi siamo
Antykwariat Sobieski
Contatti
ANTYKWARIAT SOBIESKI
room
Pułaskiego 31/3
62-800 Kalisz
phone
+48609772993
keyboard_arrow_up
+