Ricerca avanzata Ricerca avanzata
296
search star_border

BARTOSZEWICZ- DZIEŁA.HISTORJA PIERWOTNA POLSKI i inne 9wol.

Notifiche durante l'asta dal vivo
notifications_off Avviso: No
textsms SMS: Nessuno
add Le tue note 
Descrizione del lotto

BARTOSZEWICZ Juljan

HISTORJA PIERWOTNA POLSKI

Wydanie pierwsze z rękopismu

t. 1-4 [komplet]

Kraków 1878, Nakładem Kazimierza Bartoszewicza, Drukiem F. K. Pobudkiewicza w dzierżawie A. Koziańskiego, format 14,5x23cm

T. I, str. VIII, 500

Treść [tylko główne działy]:

Ks. I Rozsiedlenie się słowiańszczyzny w Europie; Cywilizacja Słowian; Pierwszse centralizacje słowiańśkie. Karol Wielki i Karolingowie; Centralizacje morawskie. Pańśtwo Mojmiran i Rościsława; Cyryl i Metody; Epopeja morawska;

Ks. II Wiek IX i X. Zorza Polski: Jeografia Słowiańszczyzny przed samem nastaniem Polski. Pogląd ogólny; Szczep lechicki; Szczep chrobacki; Ludy nad Bugiem, nad Dnieprem, nad Dżwiną; Szczep morawski; Szczep bułgarski; Sąsiedzi Słowiańszczyzny: Plemię litewskie; Plemię fińskie; Narody stepowe; Nieprzyjaciel północny; Madziarowie;

Ks. III Wystąpienie Polski: Streszczenie dziejów polskich; Sąsiad niemiecki; Dynastja Piastów; Mieczysław Chrześcjanin; Niebezpieczeństwa Polski od waregów; Trzy światy obok siebie; Śmierć Mieczysława

T. II, str. 522

Treść [tylko główne działy]:

ks. VI: Bolesław Chrobry: Charakterystyka; Zdobycie Pomorza. Pierwsze apostolstwo Polski; Zdobycie Chrobacji i krain Tatrzańskich; Niepodległość Królestwa Polskiego; Zdobycie Czech; Odwet niemiecki Polsce; Zapasy z Niemcami; Pokój budziszyński; Wojny z Russami. Rozszerzenie się Polski ku wschodowi; Domowe sprawy.

Ks. V: Zachwianie się dzieła Bolesławowego: Mieczysław Gnuśny; Zamieszanie spowodowane przez Ottona Bezbraima; Odbudowanie  Polski. Kazimierz Odnowiciel; Jarosław Jedynowładca.

Ks. VI: Przebudzenie się tradycji Bolesława Chrobrego. Bolesław Śmiały. Pierwsze wojny; Sprawy ruskie; Wmięszanie się Grzegorza VII do spraw polskich i ruskich; Upadek Bolesława Śmiałego; Strata krain ruskich; Reakcja pomorska.

T. III, str. 450

Treść [tylko główne działy]:

Ks. VII: Władysław Herman: Upadek wewnątrz i zewnątrz; Rościsławicze: Świętopełk, Włodzimierz Monomach; Pomorzanie; Stosunki do Czech; Sieciech i Zbigniew; Syn Wilczy; Stanowisko epoki Władysława Hermana; Dni ostatek;

Ks. VIII: Bolesław Krzywousty: Historycy epoki; Wstęp do panowania Bolesława Krzywoustego; Zbigniew i Pomorze upokorzone; Zejście z Cesarstwem; Psie pole; Jedynowładztwo Bolesława; Chrzest Pomorza; Księstwo Przemyślskie; Wojna węgiersko-czeska; Sprawy pobożne Bolesława Krzywoustego; Stan cywilizacji polskiej za Bolesława Krzywoustego; Sąsiedztwo pograniczne zachodnie; Sąsiedztwo wschodnie; Podział Polski w roku 1139;

T. IV, str. 336

Treść [tylko główne działy]:

Ks. IX: Doba podziałów 1139-1296: Władysław książę krakowski; Walka dwóch zasad, obcej i swojskiej o władzę. Władysław i Bolesław; Moskwa; Czasy cesarza Rudobrodego. Henryk Lew i Waldemar duński; Pokój krzyszkowski i skutki jego. Stanowczy upadek Władysława; Bolesław Kędzierzawy utrzymał się. Nowy system podziałów; Upadek zaodrzańskiej Słowiańszczyzny. Lechja ściśnięta w granicach; Dzieje Kijowa, Wołynia i Halicza; Smutny koniec chlubnego zawodu. Śmierć Bolesława Kędzierzawego; Epilog do epoki rządów Bolesława Kędzierzawego; Mieczysław Stary. Usiłowania ku dźwignięciu monarchji na wzór zagraniczny.

 

BARTOSZEWICZ Juljan

HISTORJA LITERATURY POLSKIEJ

potocznym sposobem opowiedziana

1-2 

wyd.2 powiększone

Kraków 1877, Nakładem Kazimierza Bartoszewicza, str.XVI,400,[8] 376, format 15x23 cm

TWARDA OPRAWA PÓŁSKÓREK Z EPOKI Z WYPUKŁYMI ZWIĘZAMI I ZŁOCENIAMI

 

BARTOSZEWICZ Juljan

STUDJA HISTORYCZNE I LITERACKIE

potocznym sposobem opowiedziana

1-3 

Kraków 1880, Nakładem Kazimierza Bartoszewicza, str. 404, 399, 400, format 14,5x23 cm

TWARDA OPRAWA PÓŁSKÓREK Z EPOKI Z WYPUKŁYMI ZWIĘZAMI I ZŁOCENIAMI

Stan BDB-/ w 2 t. pieczęci,  ogólnie ŁADNY EGZEMPLARZ

Asta
XXVII Aukcja książek i starodruków
gavel
Data
30 Settembre, 11:00 CEST/Warsaw
date_range
Prezzo base
695 EUR
Inizio dell'asta dal vivo
Vai all'asta
Registrati all'asta
Fai un'offerta
Accedi per fare offerte

Vuoi fare un'offerta? Accedi e iscriviti all'asta.

Log in
PLN .00

Accettazione delle offerte: 30/09 11:00 CEST/Warsaw
Inizio dell'asta dal vivo: , 30/09 11:00 CEST/Warsaw

Fissa immediatamente il prezzo dell'articolo. Fai un'offerta se vuoi fare un'offerta sull'articolo in pre asta. Nota: Le offerte non possono essere annullate!

Aggiungi il limite
Accedi per fare offerte

Vuoi fare un'offerta? Accedi e iscriviti all'asta.

Log in
PLN .00

Dopo aver impostato un limite durante l'asta, l'articolo verrà automaticamente messo all'asta per tuo conto fino al limite stabilito. Il limite è un'offerta nascosta, il suo valore è sconosciuto agli altri utenti e si attiva solo durante le offerte in diretta, simile ad Allegro o eBay snipers. I limiti possono essere modificati e inviati tramite scheda delle offerte'

Invia un messaggio all'organizzatore dell'asta

Hai domande su questo lotto o sulle offerte?

Visualizzazioni: 11 | Preferiti: 0
Asta

Antykwariat Sobieski

XXVII Aukcja książek i starodruków
Data
Sabato, 30 Settembre, 11:00 CEST/Warsaw
Il percorso sell'asta

Tutte le posizioni saranno messe all'asta

Commissione d'asta
10.00%
Onebid non applica commissioni d'asta aggiuntive.
Incrementi d'offerta
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Regolamento
 1. Organizatorem aukcji są Antykwariat Sobieski, Paweł Kołata, NIP 618-185-33-69
 2. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania (w PLN). Ceną nabycia jest cena wylicytowana, do której Organizatorzy doliczą 10% opłaty organizacyjnej.
 3. W aukcji można wziąć udział przez Internet po uprzednim zarejestrowaniu się i zapoznaniu z zasadami i techniką licytacji
 4. W aukcji można uczestniczyć również w sposób tradycyjny, poprzez wysłanie pisemnego zamówienia pocztą mailową lub tradycyjną najpóźniej na 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji online. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń pisemnych, które napłynęły po tym terminie. W zamówieniu prosimy podać numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze wyrazy tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit). Niezbędne jest podanie dokładnych danych identyfikacyjnych (adresu, NIP-u i numeru telefonu) przez osoby lub instytucje składające zamówienie, a tak-że złożenie odręcznego podpisu. W imieniu osób i instytucji składających zamówienie licytację przeprowadzą Organizatorzy, przy zachowaniu zasady stopniowego wykorzystania limitu, w zależności od przebiegu licytacji, przebijając rywali o jedno postąpienie aukcyjne. Treść zamówienia pozostanie informacją poufną.
 5. Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal onebid.pl oraz pocztą tradycyjną będą uwzględniane w trakcie trwania licytacji i od razu pojawiają się na ekranie. W ten sposób uzyskana suma stanowić będzie cenę wywoławczą dla aukcji online, w przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie.
 6. Zamówienia prosimy kierować na adres: ANTYKWARIAT SOBIESKI Paweł Kołata, ul. Pułaskiego 31/3, 62-800 Kalisz.
 7. Zamówienia przyjmujemy również pocztą elektroniczną, , e-mail: [email protected]
 8. Informacji przed aukcją udzielamy od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00; pod numerem telefonu: 609 772 993 lub pocztą elektroniczną [email protected]
 9. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki i dopełnieniu niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 21]. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 10. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 11. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 12. Koszty wysyłki krajowej wynoszą 20 zł – kurier DHL. W przypadku Klientów zamieszkujących za granicą, prosimy o wcześniejszy kontakt celem ustalenia indywidualnych kosztów dostawy.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 14. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea rejestrowane korzystają z prawa pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 1996 Nr 5 poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.).
 15. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu fizycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.
 16. Organizatorzy  nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.
 17. Organizatorzy  mają  prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.
 18. Organizatorzy, w uzasadnionych przypadkach, mają prawo do przerwania lub anulowania licytacji.
 19. Zasady wywozu materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 20. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną, sms-em korespondencji dot. realizacji zamówienia [patrz pkt. 24].
 21. W przypadku transakcji na kwotę powyżej 10 tys. zł (po uwzględnieniu ceny wraz z opłatą organizacyjną i kosztami dostawy), Uczestnik aukcji jest zobowiązany do przekazania Organizatorom danych osobowych. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych tych klientów oraz prowadzenia Księgi ewidencyjnej zabytków.
 22. Antykwariat informuje, że jest instytucją obowiązaną na podstawie art. 50 ustawy z 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W związku z powyższym informujemy, że Antykwariat może zażądać przedłożenia dokumentów potwierdzających weryfikację Kupującego, szczególnie w kategoriach transakcji opisanych w ustawie [zakup zabytku o wartości równej lub większej niż 1 tys. euro, kwota transakcji powyżej 10 tys. euro, zajmowanie eksponowanego stanowiska politycznego itd.].
 23. Moment sprzedaży obiektów przypada na moment uiszczenia ceny.
 24. Antykwariat może wstrzymać realizację zamówienia zakupionych obiektów do czasu dopełnienia niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 19, 21 i/lub 22], pomimo uiszczenia przez Kupującego całości należności oraz kosztów wysyłki.
 25. Dane uczestników aukcji będą przetwarzane tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia, na zasadach analogicznych jak obowiązujące na stronie Antykwariatu Sobieski, tj. https://antyksobieski.pl/webpage/regulamin.html
 26. Antykwariat może wysyłać do Klientów korespondencję handlową i marketingową wyłącznie na podstawie odrębnej zgody wyrażonej poprzez zapisanie się na Newsletter/Newsletter VIP.
Dettagli dell'asta


FAQ
Chi siamo
Antykwariat Sobieski
Contatti
ANTYKWARIAT SOBIESKI
room
Pułaskiego 31 / 3
62-800 Kalisz
phone
+48609772993
keyboard_arrow_up