350

BUŁHAK- POLSKA W KRAJOBRAZIE I ZABYTKACH t.1-2 (komplet) wyd.1930 skóra

add Le tue note 

Descrizione del lotto

POLSKA W KRAJOBRAZIE I ZABYTKACH

t.1-2 (komplet)

Fot. zebrał i ułożył Wł. Dzwonkowski

Wydawnictwo Dra Teadeusza Złotnickiego, Warszawa 1930r., format 24x33,5 cm

Monumentalne dzieło przedstawiające ziemie przedwojennej Polski wraz z jej krajobrazami, typami ludowymi oraz najcenniejszymi zabytkami. Zawiera ponad tysiąc wybitnych fotografii. Ilustracje uzupełniają artykuły krajoznawczo-historyczne pióra najznakomitszych znawców przedmiotu. 

Na dzieło składa się czternaście zeszytów wraz z oprawami (osobno). Subskrybenci otrzymywali książkę, zbierając zeszyty, które później introligator przycinał, szył i oprawiał w wydawnicze okładki dołączone przez wydawcę. Tu oferujemy egzemplarz nieprzycięty i nieoprawiony!

Album zawiera fotografie autorstwa m.in.: J. Bułhaka, Z. Marcinkowskiego, J. Jaroszyńskiego, H. Poddębskiego. Zdjęcia przedstawiają krajobraz i zabytki polskie.

Tom I:

 1. Warszawa.
 2. Województwa Warszawskie i Łódzkie.
 3. Województwo Kieleckie.
 4. Województwa Lubelskie i Białostockie.
 5. Morze i Pomorze.
 6. Województwo Poznańskie.
 7. Górny Śląsk.

Tom II:

 1. Kraków i Województwo Krakowskie.
 2. Tatry i Pieniny Zachodnie.
 3. Województwo Lwowskie.
 4. Województwo Stanisławowskie i Tarnopolskie.
 5. Wołyń i Polesie.
 6. Wilno i okolice.
 7. Województwo Wileńskie i Nowogródzkie.

TWARDA OPRAWA PEŁNA SKÓRA WSPÓŁCZESNA WZOROWANA NA OPRAWIE WYDAWNICZEJ DZIEŁA, NA PRZEDNIM LICU ORAZ GRZBIECIE EFEKTOWNE TŁOCZENIA I ZŁOCENIA. AUTOREM OPRAWY ORYGINAŁU BYŁ SŁYNNY INTROLIGATOR F.J. RADZISZEWSKI. WYKLEJKI Z RĘCZNIE BARWIONEGO W MASIE PAPIERU MARMORYZOWANEGO, OBCIĘCIA KART ZDOBIONE TYM SAMYM WZOREM

Oprawa wydawnicza dzieła została zaprojektowana i wykonana przez znamienitego introligatora Franciszka Joachima Radziszewskiego (1876-1941), artystę - introligatora, którego prace cechuje charakterystyczne zdobnictwo, a on sam uchodzi dziś za jednego z najlepszych polskich introligatorów.

"Stanisław Rowiński określa styl Radziszewskiego mieszanką estetyki średniowiecznej, oprawy klasycystycznej i empirowej z elementami sztuki narodowej, folkloru zakopiańskiego. Charakterystyczną dominantą jego prac są liczne tłoczenia złotem, dokonywane własnoręcznie zaprojektowanymi tłokami o fantazyjnym rysunku motywów roślinnych, zwierzęcych bądź symbolicznych" Źródło: Elźbieta Pokorzyńska, "Z dziejów introligatorstwa warszawskiego XIX i 1. połowy XX wieku", Katowice 2009, Uniwersytet Śląski;

Stan BDB/ PIĘKNY EGZEMPLARZ

Asta
XXIII Aukcja książek i starodruków
gavel
Data
24 Giugno 2022
date_range
Prezzo base
695 EUR
Lotto non è stato venduto e potrebbe essere ancora disponibile. Se vuoi acquistarlo, invia una richiesta sulla possibilità di vendita e sul prezzo corrente.
Visualizzazioni: 21 | Preferiti: 1
Asta

Antykwariat Sobieski

XXIII Aukcja książek i starodruków
Data
24 Giugno 2022
Il percorso sell'asta

Tutte le posizioni saranno messe all'asta

Costi della consegna

Commissione d'asta
10.00%
Onebid non applica commissioni d'asta aggiuntive.
Incrementi d'offerta
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Regolamento
 1. Organizatorem aukcji są Antykwariat Sobieski, Paweł Kołata, NIP 618-185-33-69 oraz Antykwariat Sobieski, Justyna Kołata, NIP NIP: 6181939059
 2. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania (w PLN). Ceną nabycia jest cena wylicytowana, do której Organizatorzy doliczą 10% opłaty organizacyjnej.
 3. W aukcji można wziąć udział przez Internet po uprzednim zarejestrowaniu się i zapoznaniu z zasadami i techniką licytacji
 4. W aukcji można uczestniczyć również w sposób tradycyjny, poprzez wysłanie pisemnego zamówienia pocztą mailową lub tradycyjną najpóźniej na 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji online. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń pisemnych, które napłynęły po tym terminie. W zamówieniu prosimy podać numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze wyrazy tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit). Niezbędne jest podanie dokładnych danych identyfikacyjnych (adresu, NIP-u i numeru telefonu) przez osoby lub instytucje składające zamówienie, a tak-że złożenie odręcznego podpisu. W imieniu osób i instytucji składających zamówienie licytację przeprowadzą Organizatorzy, przy zachowaniu zasady stopniowego wykorzystania limitu, w zależności od przebiegu licytacji, przebijając rywali o jedno postąpienie aukcyjne. Treść zamówienia pozostanie informacją poufną.
 5. Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal onebid.pl oraz pocztą tradycyjną będą uwzględniane w trakcie trwania licytacji i od razu pojawiają się na ekranie. W ten sposób uzyskana suma stanowić będzie cenę wywoławczą dla aukcji online, w przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie.
 6. Zamówienia prosimy kierować na adres: ANTYKWARIAT SOBIESKI , Saczyn 53a, 62-872 Godziesze
 7. Zamówienia przyjmujemy również pocztą elektroniczną, , e-mail: [email protected]
 8. Informacji przed aukcją udzielamy od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-20.00; w soboty do godz. 15.00 pod numerem telefonu: 609 772 993 lub pocztą elektroniczną [email protected]
 9. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki i dopełnieniu niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 21]. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 10. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 11. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 12. Koszty wysyłki krajowej wynoszą 15 zł – kurier DHL. W przypadku Klientów zamieszkujących za granicą, prosimy o wcześniejszy kontakt celem ustalenia indywidualnych kosztów dostawy.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 14. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea rejestrowane korzystają z prawa pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 1996 Nr 5 poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.).
 15. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu fizycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.
 16. Organizatorzy  nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.
 17. Organizatorzy  mają  prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.
 18. Organizatorzy, w uzasadnionych przypadkach, mają prawo do przerwania lub anulowania licytacji.
 19. Zasady wywozu materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 20. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną, sms-em korespondencji dot. realizacji zamówienia [patrz pkt. 24].
 21. W przypadku transakcji na kwotę powyżej 10 tys. zł (po uwzględnieniu ceny wraz z opłatą organizacyjną i kosztami dostawy), Uczestnik aukcji jest zobowiązany do przekazania Organizatorom danych osobowych. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych tych klientów oraz prowadzenia Księgi ewidencyjnej zabytków.
 22. Moment sprzedaży obiektów przypada na moment uiszczenia ceny.
 23. Antykwariat może wstrzymać realizację zamówienia zakupionych obiektów do czasu dopełnienia niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 19 i/lub 21], pomimo uiszczenia przez Kupującego całości należności oraz kosztów wysyłki.
 24. Dane uczestników aukcji będą przetwarzane tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia, na zasadach analogicznych jak obowiązujące na stronie Antykwariatu Sobieski, tj. https://antyksobieski.pl/webpage/regulamin.html
 25. Antykwariat może wysyłać do Klientów korespondencję handlową i marketingową wyłącznie na podstawie odrębnej zgody wyrażonej poprzez zapisanie się na Newsletter/Newsletter VIP.
Dettagli dell'asta


FAQ
Chi siamo
Antykwariat Sobieski
Contatti
ANTYKWARIAT SOBIESKI
room
Pułaskiego 31/3
62-800 Kalisz
phone
+48609772993
keyboard_arrow_up
+