58

Kaliszewski, Nomenclator czterech języków, Warszawa 1805 r.

add Le tue note 

Descrizione del lotto

[Adam Piotr Kaliszewski] Nomenclator czterech języków : francuskiego, polskiego, niemieckiego i łacińskiego. Zebranie słów których zażywamy do wyrażenia rzeczy, które się na świecie znayduią : dla pożytku młodzieży. Recueil des mots dont on se sert pour exprimer les choses, que l'on voit dans le Monde : a l'usage de la jeuneses. Sammlung der Wörter welche alle Dinge, so man in der Welt findet, zu benennen gebrauchet werden : zum Nutzen der Jugend Collectio vocum quibus utimur ad exprimendas res, quæ in mundo cernuntur : ad usum juventutis. Tom drugi.

W Warszawie : w Drukarni Xięży Pijarów, 1805 r.

413 s. ; 18 cm.

Oprawa z epoki, półskórek. Stare wpisy i znaki własnościowe. Pęknięcie przy grzbiecie w górnej części oprawy, poza tym stan dobry.

Tom drugi wielojęzycznego słownika autorstwa pijara Adama Kaliszewskiego (1725 - 1767). Urodził się w roku 1725 w Malczycach (woj. ruskie). W drugiej połowie czerwca roku 1739 wstąpił do zakonu pijarów, przyjmując imię Celestyn (imię chrzestne: Adam). Zimą roku 1741/1742 rozpoczął studia skupiając się na humaniorze (naukach humanistycznych), a w latach 1742-1744 zgłębiając filozofię w Rzeszowie. Wkrótce potem przeniósł się do Warszawy, gdzie prowadził infimę (rok szkolny 1744/1745), gramatykę (1745/1746), a jednocześnie jako podprefekt tamtejszego Collegium Nobilium studiował teologię (1746/1747). W roku szkolnym 1748/1749 pełnił funkcję katechety w Radomiu, rok później był nauczycielem poezji w Warszawie. W latach 1750-1751 był wychowawcą wojewodzica sandomierskiego, Jana Józefa Wielopolskiego. W roku 1752 zastępował chorego Jana Obertyna wykładając retorykę w Łowiczu, kilka miesięcy później trafił do Rzeszowa na stanowisko profesora retoryki, które piastował do roku 1755. W tym okresie (1753) najprawdopodobniej nauczał także w Warężu. Przez 11 lat był wykładowcą warszawskiego Collegium Nobilium: w latach 1755-1758 nauczał retoryki, nieco później (1758-1765) wykładał historię i geografię. Brał aktywny udział w organizowanych na nowo (za namową i zachętą Stanisława Konarskiego) "sejmikach" uczniowskich. W roku 1766 sprawował funkcję wicerektora Collegium Nobilium, a zimą roku 1766/1767 przeniesiono go na stanowisko regenta Konwiktu Szaniawskiego w Łukowie. Tam też zmarł w wieku 42 lat, na "złośliwą gorączkę", 14 kwietnia roku 1767.

Rzadkie.

Asta
VII Kolekcjonerska Aukcja Księgarni Światowid Kielce
gavel
Data
24 Giugno 2021
date_range
Prezzo base
52 EUR
Prezzo di vendita
100 EUR
Offerta più alta
193%
Visualizzazioni: 53 | Preferiti: 2
Asta

Księgarnia Światowid

VII Kolekcjonerska Aukcja Księgarni Światowid Kielce
Data
24 Giugno 2021
Il percorso sell'asta

Tutte le posizioni saranno messe all'asta

Commissione d'asta
10.00%
Onebid non applica commissioni d'asta aggiuntive.
Incrementi d'offerta
  1
  > 10
  100
  > 20
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Regolamento
 1. Organizatorem aukcji jest P. W. Światowid Marta Lorek, NIP 6570001809, 25-315 Kielce, ul. Starodomaszowska 30/46.
 2. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania (w PLN). Ceną nabycia jest cena wylicytowana, do której Organizator dolicza 10 % opłaty organizacyjnej.
 3. W aukcji można wziąć udział przez Internet po uprzednim zarejestrowaniu się i zapoznaniu z zasadami i techniką licytacji.
 4. Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal onebid.pl. będą uwzględniane w trakcie trwania licytacji i od razu pojawiają się na ekranie, w ten sposób uzyskana suma stanowić będzie cenę wywoławczą dla aukcji online, w przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie.
 5. Informacji o obiektach aukcyjnych udzielamy pocztą elektroniczną. Pytania prosimy kierować na adres mailowy: [email protected]
 6. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności.
 7.  Prawo własności zakupionych obiektów przechodzi na Nabywcę w momencie dokonania całej wpłaty  
 8. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 9. Koszty wysyłki wynoszą 12 zł netto kurier InPost lub Poczta Polska, wg cennika.
 10. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea rejestrowane korzystają z prawa pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 1996 Nr 5 poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.).
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.  Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 12. Organizator ma prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.
 13. Zasady wywozu materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 14. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną, korespondencji handlowej i marketingowej organizatora aukcji..
 15. W przypadku transakcji na kwotę powyżej 10 tys. zł (po uwzględnieniu ceny wraz z opłatą organizacyjną i kosztami dostawy), Uczestnik aukcji jest zobowiązany do przekazania Organizatorowi dodatkowo numeru PESEL, w celu zarejestrowania transakcji w Księdze ewidencyjnej zabytków, zgodnie z zapisami  ustawy z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 16. Dane uczestników aukcji będą przetwarzane tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia.
Dettagli dell'asta


FAQ
Chi siamo
Księgarnia Światowid
Contatti
Księgarnia Światowid
room
Starodomaszowska 30/46
25-315 Kielce
phone
+48 41 343 80 13; 602-364-811
keyboard_arrow_up
add