Ricerca avanzata Ricerca avanzata
357

KUBALA- DZIEŁA 6 wol. (komplet) POTOP

star_border
Notifiche durante l'asta dal vivo
notifications_off Avviso: No
textsms SMS: Nessuno
add Le tue note 
Descrizione del lotto

KUBALA Ludwik

6 woluminów:

 

JERZY OSSOLIŃSKI.

Wydanie drugie poprawione i uzupełnione przez autora

(Dzieła Ludwika Kubali. T. I).

Warszawa 1924. Księgarnia Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, str. VIII, 511, [1], format 18x25 cm

Wydanie 2 (wyd. 1 ukazało się w 1883 r.). Biografia Jerzego Ossolińskiego (1595-1650) – kanclerza wielkiego koronnego. Ossoliński był prawą ręką króla Władysława IV. Na sejmach 1646 i 1647 pośredniczył - bez powodzenia, w sporach między Władysławem IV a izbą poselską w sprawach dotyczących wojny z Chanatem Krymskim. W 1647 przebywał w tajnej misji na Ukrainie, prawdopodobnie po to, by skłonić Kozaków zaporoskich lub też magnatów kresowych do zaczepienia Tatarów. Po powrocie z Ukrainy otrzymał od króla starostwo puckie i bolemowskie. Przeforsował kandydaturę Jana Kazimierza do tronu Polski i i w jego imieniu sprawował przez dwa lata rządy w Rzeczypospolitej. W 1633 r. odbył słynne poselstwo do Rzymu, uświetnione okazałym orszakiem i efektownym wjazdem do miasta.

 

SZKICE HISTORYCZNE Serja I i II.

Wydanie piąte

(Dzieła Ludwika Kubali. T. II).

Warszawa 1923. Księgarnia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, str. VI, [2], 442, [2], format 18x25 cm

Tom zawiera nast. rozprawy hist.: Królewicz Jan Kazimierz; Oblężenie Lwowa w roku 1648; Oblężenie Zbaraża i pokój pod Zborowem; Poselstwo Puszkina w Polsce; Bitwa pod Beresteczkiem; Kostka-Napierski; Proces Radziejowskiego; Pierwsze „Liberum veto”; Krwawe swaty; Czarna śmierć; Wyprawa żwaniecka; Mieszczanin polski w XVII wieku.

 

WOJNA SZWECKA w roku 1655 i 1656

(Szkiców Historycznych serja IV).

Z 19 rycinami

(Biblioteka Historyczna Altenberga).

Lwów-Warszawa [1913]. H. Altenberg, G. Seyfarth, E. Wende, str. VI, [2], 495, tabl. ilustr. 19 (w tym 5 rozkł.), format 15,5x24,5cm

Pierwsze polskie tak szczegółowe opracowanie potopu szwedzkiego oparte na źródłach innych, niż dotąd wykorzystywane, stanowi doskonałą genezę przejęcia potężnej Rzeczypospolitej, "bez dobycia oręża", przez obce mocarstwo. Opisuje "jak później wysiłek, wywołany twardą koniecznością, uzbroił naród karnością i energią; zjednoczył ludzi, nauczonych doświadczeniem, że trzeba szanować władzę, a jeśli ona zła i nieudolna, lepiej przecierpieć, niż bunty wszczynać w chwilach powszechnego niebezpieczeństwa.." , aby "w dwadzieścia kilka lat później, pokonawszy Szwedów, Kozaków i Moskali,
odnieśli zwycięstwo pod Chocimiem i ruszyli na odsiecz Wiednia" (ze wstępu). Rozkładane ilustracje przedstawiają widoki i sceny bitew według rycin E. Dahlbergha;

 

WOJNA BRANDENBURSKA I NAJZAD RAKOCZEGO w roku 1656 i 1657

(Szkiców Historycznych serya V).

Z 17 rycinami

(Biblioteka Historyczna Altenberga).

Lwów [1917]. H. Altenberg, G. Seyfarth, E. Wende i Sp.,str. [6], 439, tabl. ilustr. 16 (w tym 2 rozkł.), format 15,5x22 cm

Wydanie 1. Szczegółowa charakterystyka obejmująca dzieje Polski w latach 1656-1657, m.in. charakterystykę i opis trzydniowej bitwy pod Warszawą w lipcu 1656 r., traktatu wileńskiego, traktatu wiedeńskiego, najazdu Jerzego Rakoczego, śmierci Bohdana Chmielnickiego, traktatu welawsko-bydgoskiego. W części końcowej wybór dokumentów; 

 

WOJNY DUŃSKIE I POKÓJ OLIWSKI 1657-1660

(Szkiców Historycznych serja VI).

Z przedmową Ludwika Finkla.

Z 12 rycinami

(Biblioteka Historyczna Altenberga).

Lwów 1922. Księgarnia Wydawnicza H. Altenberga, str. XIII, [1], 651, [5], portretów 10, plany 2 (rozkł.), format 15x23 cm

Dzieło szczegółowo opisuje dwie wojny duńsko-szwedzkie 1657-1659 oraz pokój w Oliwie zawarty w 1660 r. W części końcowej wybór dokumentów.

 

WOJNA MOSKIEWSKA R. 1654-1655

(Szkice istoryczne serja III).

Warszawa: Kraków 1910. Nakład Gebethnera i Wolffa, str. V, [2],443; format 14x21 cm

Wybrane treści: Bohdan Chmielnicki i jego działalność do r. 1654, Sejm zerwany w r. 1654, Drugie "Liberum veto", Sejm czerwcowy, Zaprzysiężony sojusz z Tatarami, Janusz Radziwiłł i jego zatarg z królem, Oblężenie Mohilewa, Zdrada Radziwiłła, Car w Wilnie, Chmielnicki pod Lwowem. 

 

Komplet dził Ludwika Kubali (1838-1918)- wybitnego historyka, pisarza i publicysty, kierownika Biblioteki Pawlikowskich we Lwowie. 

"Sumując uwagi o twórczości historycznej K-i trzeba powiedzieć, że nie będąc wybitnym krytykiem źródeł, nie celując zdolnością analityczną, potrafił jak nikt inny dawać czytelnikowi obraz minionych wypadków, kreślić zwarte i celne charakterystyki postaci, wzbudzać w nim tym samym zainteresowanie przeszłością. Toteż sposób pisania K-i nie tylko pozyskał mu wielu czytelników wśród szerokiej publiczności, ale wywarł poważny wpływ na wielu historyków, zwłaszcza okresu dwudziestolecia". Źródło: IPSB.

"Wśród licznych wielbicieli Szkiców należy wymienić H. Sienkiewicza, dla którego stały się one podnietą do napisania „Ogniem i mieczem”. Dwa ze szkiców, mianowicie Oblężenie Zbaraża i Bitwa pod Beresteczkiem, zostały też pełnymi garściami wykorzystane w cytowanym dziele" Źródło: IPSB.

TWARDA OPRAWA PÓŁSKÓREK  WSPÓŁCZESNY, GRZBIET Z WYPUKŁYMI ZWIĘZAMI, TLOCZENIAMI I ZŁOCENIAMI, KARTON MARMORYZOWANY, WYKLEJKI ORAZ OBCIĘCIA KART ZDOBIONE TYM SAMYM MARMURKOWYM WZOREM. 

Stan BDB-/ ślady usunięcia pieczęci, wpisy własn., poza tym BARDZO ŁADNY EGZEMPLARZ W LUKSUSOWEJ OPRAWIE

 

Asta
XXVII Aukcja książek i starodruków
gavel
Data
30 Settembre, 11:00 CEST/Warsaw
date_range
Prezzo base
1 391 EUR
Inizio dell'asta dal vivo
Vai all'asta
Registrati all'asta
Fai un'offerta
Accedi per fare offerte

Vuoi fare un'offerta? Accedi e iscriviti all'asta.

Log in
PLN .00

Accettazione delle offerte: 30/09 11:00 CEST/Warsaw
Inizio dell'asta dal vivo: , 30/09 11:00 CEST/Warsaw

Fissa immediatamente il prezzo dell'articolo. Fai un'offerta se vuoi fare un'offerta sull'articolo in pre asta. Nota: Le offerte non possono essere annullate!

Aggiungi il limite
Accedi per fare offerte

Vuoi fare un'offerta? Accedi e iscriviti all'asta.

Log in
PLN .00

Dopo aver impostato un limite durante l'asta, l'articolo verrà automaticamente messo all'asta per tuo conto fino al limite stabilito. Il limite è un'offerta nascosta, il suo valore è sconosciuto agli altri utenti e si attiva solo durante le offerte in diretta, simile ad Allegro o eBay snipers. I limiti possono essere modificati e inviati tramite scheda delle offerte'

Invia un messaggio all'organizzatore dell'asta

Hai domande su questo lotto o sulle offerte?

Visualizzazioni: 4 | Preferiti: 0
Asta

Antykwariat Sobieski

XXVII Aukcja książek i starodruków
Data
Sabato, 30 Settembre, 11:00 CEST/Warsaw
Il percorso sell'asta

Tutte le posizioni saranno messe all'asta

Commissione d'asta
10.00%
Onebid non applica commissioni d'asta aggiuntive.
Incrementi d'offerta
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Regolamento
 1. Organizatorem aukcji są Antykwariat Sobieski, Paweł Kołata, NIP 618-185-33-69
 2. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania (w PLN). Ceną nabycia jest cena wylicytowana, do której Organizatorzy doliczą 10% opłaty organizacyjnej.
 3. W aukcji można wziąć udział przez Internet po uprzednim zarejestrowaniu się i zapoznaniu z zasadami i techniką licytacji
 4. W aukcji można uczestniczyć również w sposób tradycyjny, poprzez wysłanie pisemnego zamówienia pocztą mailową lub tradycyjną najpóźniej na 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji online. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń pisemnych, które napłynęły po tym terminie. W zamówieniu prosimy podać numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze wyrazy tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit). Niezbędne jest podanie dokładnych danych identyfikacyjnych (adresu, NIP-u i numeru telefonu) przez osoby lub instytucje składające zamówienie, a tak-że złożenie odręcznego podpisu. W imieniu osób i instytucji składających zamówienie licytację przeprowadzą Organizatorzy, przy zachowaniu zasady stopniowego wykorzystania limitu, w zależności od przebiegu licytacji, przebijając rywali o jedno postąpienie aukcyjne. Treść zamówienia pozostanie informacją poufną.
 5. Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal onebid.pl oraz pocztą tradycyjną będą uwzględniane w trakcie trwania licytacji i od razu pojawiają się na ekranie. W ten sposób uzyskana suma stanowić będzie cenę wywoławczą dla aukcji online, w przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie.
 6. Zamówienia prosimy kierować na adres: ANTYKWARIAT SOBIESKI Paweł Kołata, ul. Pułaskiego 31/3, 62-800 Kalisz.
 7. Zamówienia przyjmujemy również pocztą elektroniczną, , e-mail: [email protected]
 8. Informacji przed aukcją udzielamy od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00; pod numerem telefonu: 609 772 993 lub pocztą elektroniczną [email protected]
 9. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki i dopełnieniu niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 21]. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 10. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 11. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 12. Koszty wysyłki krajowej wynoszą 20 zł – kurier DHL. W przypadku Klientów zamieszkujących za granicą, prosimy o wcześniejszy kontakt celem ustalenia indywidualnych kosztów dostawy.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 14. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea rejestrowane korzystają z prawa pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 1996 Nr 5 poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.).
 15. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu fizycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.
 16. Organizatorzy  nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.
 17. Organizatorzy  mają  prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.
 18. Organizatorzy, w uzasadnionych przypadkach, mają prawo do przerwania lub anulowania licytacji.
 19. Zasady wywozu materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 20. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną, sms-em korespondencji dot. realizacji zamówienia [patrz pkt. 24].
 21. W przypadku transakcji na kwotę powyżej 10 tys. zł (po uwzględnieniu ceny wraz z opłatą organizacyjną i kosztami dostawy), Uczestnik aukcji jest zobowiązany do przekazania Organizatorom danych osobowych. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych tych klientów oraz prowadzenia Księgi ewidencyjnej zabytków.
 22. Antykwariat informuje, że jest instytucją obowiązaną na podstawie art. 50 ustawy z 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W związku z powyższym informujemy, że Antykwariat może zażądać przedłożenia dokumentów potwierdzających weryfikację Kupującego, szczególnie w kategoriach transakcji opisanych w ustawie [zakup zabytku o wartości równej lub większej niż 1 tys. euro, kwota transakcji powyżej 10 tys. euro, zajmowanie eksponowanego stanowiska politycznego itd.].
 23. Moment sprzedaży obiektów przypada na moment uiszczenia ceny.
 24. Antykwariat może wstrzymać realizację zamówienia zakupionych obiektów do czasu dopełnienia niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 19, 21 i/lub 22], pomimo uiszczenia przez Kupującego całości należności oraz kosztów wysyłki.
 25. Dane uczestników aukcji będą przetwarzane tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia, na zasadach analogicznych jak obowiązujące na stronie Antykwariatu Sobieski, tj. https://antyksobieski.pl/webpage/regulamin.html
 26. Antykwariat może wysyłać do Klientów korespondencję handlową i marketingową wyłącznie na podstawie odrębnej zgody wyrażonej poprzez zapisanie się na Newsletter/Newsletter VIP.
Dettagli dell'asta


FAQ
Chi siamo
Antykwariat Sobieski
Contatti
ANTYKWARIAT SOBIESKI
room
Pułaskiego 31 / 3
62-800 Kalisz
phone
+48609772993
keyboard_arrow_up