Ricerca avanzata Ricerca avanzata
357

KUBALA- DZIEŁA 6 wol. (komplet) POTOP

add Le tue note 
Descrizione del lotto

KUBALA Ludwik

6 woluminów:

 

JERZY OSSOLIŃSKI.

Wydanie drugie poprawione i uzupełnione przez autora

(Dzieła Ludwika Kubali. T. I).

Warszawa 1924. Księgarnia Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, str. VIII, 511, [1], format 18x25 cm

Wydanie 2 (wyd. 1 ukazało się w 1883 r.). Biografia Jerzego Ossolińskiego (1595-1650) – kanclerza wielkiego koronnego. Ossoliński był prawą ręką króla Władysława IV. Na sejmach 1646 i 1647 pośredniczył - bez powodzenia, w sporach między Władysławem IV a izbą poselską w sprawach dotyczących wojny z Chanatem Krymskim. W 1647 przebywał w tajnej misji na Ukrainie, prawdopodobnie po to, by skłonić Kozaków zaporoskich lub też magnatów kresowych do zaczepienia Tatarów. Po powrocie z Ukrainy otrzymał od króla starostwo puckie i bolemowskie. Przeforsował kandydaturę Jana Kazimierza do tronu Polski i i w jego imieniu sprawował przez dwa lata rządy w Rzeczypospolitej. W 1633 r. odbył słynne poselstwo do Rzymu, uświetnione okazałym orszakiem i efektownym wjazdem do miasta.

 

SZKICE HISTORYCZNE Serja I i II.

Wydanie piąte

(Dzieła Ludwika Kubali. T. II).

Warszawa 1923. Księgarnia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, str. VI, [2], 442, [2], format 18x25 cm

Tom zawiera nast. rozprawy hist.: Królewicz Jan Kazimierz; Oblężenie Lwowa w roku 1648; Oblężenie Zbaraża i pokój pod Zborowem; Poselstwo Puszkina w Polsce; Bitwa pod Beresteczkiem; Kostka-Napierski; Proces Radziejowskiego; Pierwsze „Liberum veto”; Krwawe swaty; Czarna śmierć; Wyprawa żwaniecka; Mieszczanin polski w XVII wieku.

 

WOJNA SZWECKA w roku 1655 i 1656

(Szkiców Historycznych serja IV).

Z 19 rycinami

(Biblioteka Historyczna Altenberga).

Lwów-Warszawa [1913]. H. Altenberg, G. Seyfarth, E. Wende, str. VI, [2], 495, tabl. ilustr. 19 (w tym 5 rozkł.), format 15,5x24,5cm

Pierwsze polskie tak szczegółowe opracowanie potopu szwedzkiego oparte na źródłach innych, niż dotąd wykorzystywane, stanowi doskonałą genezę przejęcia potężnej Rzeczypospolitej, "bez dobycia oręża", przez obce mocarstwo. Opisuje "jak później wysiłek, wywołany twardą koniecznością, uzbroił naród karnością i energią; zjednoczył ludzi, nauczonych doświadczeniem, że trzeba szanować władzę, a jeśli ona zła i nieudolna, lepiej przecierpieć, niż bunty wszczynać w chwilach powszechnego niebezpieczeństwa.." , aby "w dwadzieścia kilka lat później, pokonawszy Szwedów, Kozaków i Moskali,
odnieśli zwycięstwo pod Chocimiem i ruszyli na odsiecz Wiednia" (ze wstępu). Rozkładane ilustracje przedstawiają widoki i sceny bitew według rycin E. Dahlbergha;

 

WOJNA BRANDENBURSKA I NAJZAD RAKOCZEGO w roku 1656 i 1657

(Szkiców Historycznych serya V).

Z 17 rycinami

(Biblioteka Historyczna Altenberga).

Lwów [1917]. H. Altenberg, G. Seyfarth, E. Wende i Sp.,str. [6], 439, tabl. ilustr. 16 (w tym 2 rozkł.), format 15,5x22 cm

Wydanie 1. Szczegółowa charakterystyka obejmująca dzieje Polski w latach 1656-1657, m.in. charakterystykę i opis trzydniowej bitwy pod Warszawą w lipcu 1656 r., traktatu wileńskiego, traktatu wiedeńskiego, najazdu Jerzego Rakoczego, śmierci Bohdana Chmielnickiego, traktatu welawsko-bydgoskiego. W części końcowej wybór dokumentów; 

 

WOJNY DUŃSKIE I POKÓJ OLIWSKI 1657-1660

(Szkiców Historycznych serja VI).

Z przedmową Ludwika Finkla.

Z 12 rycinami

(Biblioteka Historyczna Altenberga).

Lwów 1922. Księgarnia Wydawnicza H. Altenberga, str. XIII, [1], 651, [5], portretów 10, plany 2 (rozkł.), format 15x23 cm

Dzieło szczegółowo opisuje dwie wojny duńsko-szwedzkie 1657-1659 oraz pokój w Oliwie zawarty w 1660 r. W części końcowej wybór dokumentów.

 

WOJNA MOSKIEWSKA R. 1654-1655

(Szkice istoryczne serja III).

Warszawa: Kraków 1910. Nakład Gebethnera i Wolffa, str. V, [2],443; format 14x21 cm

Wybrane treści: Bohdan Chmielnicki i jego działalność do r. 1654, Sejm zerwany w r. 1654, Drugie "Liberum veto", Sejm czerwcowy, Zaprzysiężony sojusz z Tatarami, Janusz Radziwiłł i jego zatarg z królem, Oblężenie Mohilewa, Zdrada Radziwiłła, Car w Wilnie, Chmielnicki pod Lwowem. 

 

Komplet dził Ludwika Kubali (1838-1918)- wybitnego historyka, pisarza i publicysty, kierownika Biblioteki Pawlikowskich we Lwowie. 

"Sumując uwagi o twórczości historycznej K-i trzeba powiedzieć, że nie będąc wybitnym krytykiem źródeł, nie celując zdolnością analityczną, potrafił jak nikt inny dawać czytelnikowi obraz minionych wypadków, kreślić zwarte i celne charakterystyki postaci, wzbudzać w nim tym samym zainteresowanie przeszłością. Toteż sposób pisania K-i nie tylko pozyskał mu wielu czytelników wśród szerokiej publiczności, ale wywarł poważny wpływ na wielu historyków, zwłaszcza okresu dwudziestolecia". Źródło: IPSB.

"Wśród licznych wielbicieli Szkiców należy wymienić H. Sienkiewicza, dla którego stały się one podnietą do napisania „Ogniem i mieczem”. Dwa ze szkiców, mianowicie Oblężenie Zbaraża i Bitwa pod Beresteczkiem, zostały też pełnymi garściami wykorzystane w cytowanym dziele" Źródło: IPSB.

TWARDA OPRAWA PÓŁSKÓREK  WSPÓŁCZESNY, GRZBIET Z WYPUKŁYMI ZWIĘZAMI, TLOCZENIAMI I ZŁOCENIAMI, KARTON MARMORYZOWANY, WYKLEJKI ORAZ OBCIĘCIA KART ZDOBIONE TYM SAMYM MARMURKOWYM WZOREM. 

Stan BDB-/ ślady usunięcia pieczęci, wpisy własn., poza tym BARDZO ŁADNY EGZEMPLARZ W LUKSUSOWEJ OPRAWIE

 

Asta
XXVII Asta di libri e libri antichi
gavel
Data
30 Settembre 2023 CEST/Warsaw
date_range
Prezzo base
1 391 EUR
Prezzo di vendita
nessuna offerta
Il lotto non è più disponibile
Visualizzazioni: 12 | Preferiti: 1
Asta

Antykwariat Sobieski

XXVII Asta di libri e libri antichi
Data
30 Settembre 2023 CEST/Warsaw
Il percorso sell'asta

Tutte le posizioni saranno messe all'asta

Commissione d'asta
10.00%
Onebid non applica commissioni d'asta aggiuntive.
Incrementi d'offerta
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Regolamento
Dettagli dell'asta
FAQ
Chi siamo
Antykwariat Sobieski
Contatti
ANTYKWARIAT SOBIESKI
room
Pułaskiego 31 / 3
62-800 Kalisz
phone
+48609772993
keyboard_arrow_up