Ricerca avanzata Ricerca avanzata
12

Adam Nowakowski, Brooklyn Bridge, 2019

add Le tue note 
Descrizione del lotto
Stime: 1 327 - 1 549 EUR
olej, płotno, 120x60cm (135x75 cm wymiar wraz z oprawą) sygn. p.d.: Nowakowski 19
Asta
III Aukcja 'BEZ Cen Minimalnych' - Galeria Ado-art
gavel
Data
24 Maggio 2023 CEST/Warsaw
date_range
Prezzo base
996 EUR
Stime
1 327 - 1 549 EUR
Lotto non è stato venduto e potrebbe essere ancora disponibile. Se vuoi acquistarlo, invia una richiesta sulla possibilità di vendita e sul prezzo corrente.
Visualizzazioni: 18 | Preferiti: 0
Asta

Ado-art GALERIA SZTUKI

III Aukcja 'BEZ Cen Minimalnych' - Galeria Ado-art
Data
24 Maggio 2023 CEST/Warsaw
Il percorso sell'asta

Tutte le posizioni saranno messe all'asta

Commissione d'asta
20.00%
Onebid non applica commissioni d'asta aggiuntive.
Incrementi d'offerta
  1
  > 100
  3 000
  > 200
  6 000
  > 500
  15 000
  > 1 000
  30 000
  > 2 000
 
Regolamento

1.        Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki, rzemiosła i inne obiekty powierzone przez Komitentów oraz stanowiące własność Galerii Adoart, organizatora aukcji zwanego dalej ADOART

2.      Obiekty są opisane i ponumerowane w katalogu aukcji. Opisy mogą zostać zmienione lub uzupełnione przed rozpoczęciem licytacji przez Aukcjonera.

3.      ADOART sprzedaje Obiekty w stanie, w jakim zostały one dostarczone przez Komitenta. Podczas wystawy przedaukcyjnej ADOART zapewnia możliwość obejrzenia Obiektu. ADOART nie uwzględnia reklamacji, których podstawą jest stan zachowania Obiektu.

4.      ADOART zaleca dokładne obejrzenie obiektów przed zakupem. Fakt nie podania w katalogu, że dany obiekt został poddany zabiegom konserwatorskim lub posiada widoczne uszkodzenia, nie stanowi żadnych podstaw do reklamacji.

5.      Obiekty wystawione na aukcję posiadają określoną cenę wywoławczą oraz estymację wartości. Mogą posiadać także cenę rezerwową znaną ADOART. Jest to ustalona z Komitentem najniższa cena, za którą ADOART  może sprzedać obiekt. 

6.      Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji.

7.       Zgodnie z oświadczeniami Komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.

8.      ADOART gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym, które wykonywane są w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy pracowników lub współpracujących z ADOART ekspertów.

9.      ADOART zastrzega sobie prawo do wycofania Obiektu ze sprzedaży bez wskazywania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.

10.     Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić ADOART występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie. Zainteresowanie tymi formami licytacji należy uzgodnić z ADOART przed rozpoczęciem licytacji.

11.      Wylicytowana cena, potwierdzona uderzeniem aukcjonerskiego młotka lub zakończeniem aukcji w systemie elektronicznym jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

12.     Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 10 dni od zakończenia aukcji. W razie niewywiązania się z umowy przez kupującego ADOART może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy tydzień zwłoki oraz odstąpić od umowy sprzedaży z nabywcą.

13.     Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłaceniu przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.

14.     Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana wraz z opłatą organizacyjną jest kwotą brutto.

15.     W przypadku Obiektów oznaczonych symbolem [*], do ceny końcowej, tj. ceny sprzedaży wraz z opłatą aukcyjną doliczana jest opłata (droit de suite) 5% – do 50000 euro, 3%- od 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro, 1% – 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro. Opłata droit de suite nie może być wyższa niż równowartość 12 500 euro oraz nie jest pobierana w przypadku gdy cena sprzedaży jest niższa niż 100 euro.

16.    ADOART nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

17.     Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.

18.    Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922), ADOART przetwarza dane osobowe  klienta, gdy jest to konieczne do realizacji umowy tj. gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

19.     Odbiór zakupionych obiektów odbywa się w siedzibie ADOART. Na wyraźne życzenie Nabywcy ADOART może zlecić wysłanie obiektu pod wskazany adres profesjonalnej firmie. Koszty przesyłki, w tym pakowania i ubezpieczenia, pokrywa Nabywca. Wzięcie udziału w licytacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.


INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH

1.        Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972), polskie muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu obiektów sprzedawanych na aukcji. Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych na aukcji dzieł mają prawo do pierwokupu, które zgłaszane jest po uderzeniu młotkiem, a przed licytacją kolejnej pracy w katalogu.

2.       Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r. poz. 1446), wywóz dzieł sztuki za granicę jest dozwolony, o ile Obiekt nie jest starszy niż 50 lat i jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w art. 51 tej ustawy.

3.      Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446), ADOART jako podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w obrocie dzieł sztuki  jest obowiązany do prowadzenia księgi ewidencyjnej zabytków przyjętych lub oferowanych do sprzedaży, zarówno na własną rzecz, jak i na rzecz innych osób, o wartości przekraczającej 10 000 zł, a także ekspertyz wydanych przez ten podmiot, w szczególności wycen i oszacowania czasu powstania zabytku.

4.      Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049),ADOART jest zobowiązana do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15000 euro.

5.       Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2016r. poz.  1829), ADOART jest zobowiązana do przyjmowania płatności za zakup obiektów za pośrednictwem rachunku bankowego w przypadku gdy:

- stroną w transakcji jest inny przedsiębiorca oraz
- jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł.

 

Dettagli dell'asta


FAQ
Chi siamo
Ado-art GALERIA SZTUKI
Contatti
Ado-art GALERIA SZTUKI
room
AL. JANA PAWŁA II 82
00-175 WARSZAWA
phone
+48 694 859 493
Orario di apertura
Lunedì
10:00 - 18:00
Martedì
10:00 - 18:00
Mercoledì
10:00 - 18:00
Giovedì
10:00 - 18:00
Venerdì
10:00 - 18:00
Sabato
10:00 - 18:00
Domenica
Chiuso
keyboard_arrow_up